Haarlem draaischijf, 2008, schijf, personenvervoer, vrachtvervoer, tijdstip, parkeren, autoruit, h
Haarlem draaischijf, 2008, schijf, personenvervoer, vrachtvervoer, tijdstip, parkeren, autoruit, h Koen Suyk

Gemeente wil 'blauwe zone' op parkeerterrein Stadspoort verlengen

p 1

Op beide locaties is wel een parkeergarage aanwezig, maar daar moet voor betaald worden.

Veel mensen wijken daarom uit naar de woonwijken in de omgeving, waar vervolgens weer parkeeroverlast ontstaat. Er staan wel bordjes 'parkeren alleen voor bewoners', maar die hebben wettelijk geen enkele betekenis.

UNANIEM De plannen zijn tot stand gekomen vanuit een werkgroep, die zelf al jaren last heeft van de parkeeroverlast. In de brief staat dat de werkgroep ,,unaniem tot de conclusie is gekomen dat het invoeren van parkeervergunningen de enige mogelijkheid is om de parkeeroverlast terug te dringen".

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan parkeren, komen er in de wijk wel meer parkeerplaatsen. Dat gebeurt onder meer op verschillende plekken langs de De Gasperisingel. De gemeente kondigt aan dat daarvoor trottoirs versmald moeten worden of speeltoestellen naar een ander plek moeten gaan. Her en der moet ook groen wijken.

BLAUWE ZONE Ook wil de gemeente de 'blauwe zone' op het parkeerterrein van de Stadspoort (wederom Jumbo-zijde) verlengen. Die is nu 's avonds en op zondag niet van kracht, waardoor bezoekers van de bioscoop daar rustig hun wagen neer kunnen zetten. In de plannen van de gemeente staat dat de blauwe zone daar dagelijks tussen 08.00 uur en 23.00 uur actief moet worden, waardoor er een parkeerschijf nodig is en de maximale tijd waarop iemand in die zone kan parkeren verkort wordt.

ONGELDIG Het is maar de vraag of alle bewoners van de straten blij zijn met het instellen van de vergunningen voor het parkeren en het uitbreiden van de blauwe zone. Uit een enquĂȘte onder 139 bewoners van de Dubceksingel, de Monnetsingel en de De Gasperisingel blijkt 64 procent van de inwoners weliswaar voorstander is van het invoeren van maatregelen, waaronder vergunningparkeren, maar zegt ook 25 procent daar niets in te zien. De rest van de uitgebrachte stemmen was ongeldig.

Wat een parkeervergunning voor de bewoners van de drie straten moet gaan kosten, is nog onduidelijk. In Ede kost een parkeervergunning nu 100,10 euro voor een eerste auto en 50,10 euro voor een tweede wagen. Het college en de gemeenteraad nemen in mei of juni een besluit.
[(Foto: Koen Suyk)