De aanhouder wint. Nog dit jaar komt sporthal De Reehorst er.
De aanhouder wint. Nog dit jaar komt sporthal De Reehorst er. Wim de Rek

'Reehorst sporthal komt dit jaar'

Hand- en korfballers slaan de handen ineen

EDE De kogel is bijna door de kerk. De Reehorst sporthal gepland in het Peppelensteeg gebied komt er. Dat is de rotsvaste overtuiging van HV Reehorst vertegenwoordiger Wim de Rek.

Eip Janssen

,,De bouw van de sporthal is voor mij, maar ook voor anderen, een bijna 24/7-activiteit. Ik heb geen aanwijzingen dat er bezwaren zijn ingediend. Dan is de omgevingsvergunning definitief. Dan moeten een aantal kabels worden verlegd door onder andere de NUON en de riolering. Daarna kunnen we zelf aan de slag. Ik hoop dat in maart de eerste schop de grond in kan", gaat de enthousiaste vrijwilliger verder.

,,Het overleg met aannemers is in een afrondende sfeer. Het gaat uiteraard over onze wensen en de daarbij behorende prijzen", lacht De Rek. Het hele project heeft heel wat hoofdbrekens gekost. ,,Dat klopt. Maar de aanhouder wint. Dat is niet alleen in de sport zo, maar ook bij dit project. HV Reehorst (handbal) en CKV Reehorst (korfbal) hebben de gelederen gesloten gehouden en zijn eensgezind opgetrokken. Dat betaalt zich nu uit."

Het bestemmingsplan moest gewijzigd worden. Het is nu onbebouwd gebied en het wordt bebouwd gebied. De nieuwe sporthal komt op het korfbalcomplex bij de schaats- en ijsbaan te staan en wordt tegen de al aanwezige korfbalkleedkamers gebouwd.

,,Het wordt een no-nonsens sporthal waar alles in zit wat we nodig hebben. Een korfbalveld, een handbalveld, belijning voor volleybal, badminton en zaalvoetbal. En ook tribunes.

,,Dat laatste is belangrijk. In de accommodatie waar we nu spelen (sporthal 't Riet, red.) is de wisselwerking tussen teams en toeschouwers minimaal. Het uitzicht op de tribunes is niet geweldig", weet De Rek inmiddels uit ervaring. ,,De hal bouwen op zich is niet zo'n probleem. Maar het grondwerk vraagt wel veel tijd. We zijn allemaal vrijwilligers. Je hoort weleens opmerkingen maar niet met de juiste kennis van zaken. Dat is soms lastig. Uitgangspunt is een goede hal. Dat geeft best een spanningsveld tussen de clubs. Maar we komen eruit."

FINANCIERING De Rek weet dat de financiering rond is. De vereniging dragen zelf een behoorlijk bedrag bij. De gemeente Ede staat garant voor een bedrag. De leden hebben leningen beschikbaar gesteld.

,,Anderzijds besparen we ook. De verhuur van de Edese sportzalen gaat steeds weer omhoog. HV Reehorst heeft in tegenstelling tot CKV Reehorst op dit moment geen eigen kantine. Dat betekent simpelweg minder inkomsten", gaat De Rek verder.

In de nieuwe sporthal komt die eigen kantine voor de twee clubs er wel en dus inkomsten. De clubs runnen die samen dat is een voorwaarde. ,,Of we de nieuwe competities 2020/2021 al korfbal en handbal in de Reehorst sporthal kunnen spelen weet ik nog niet. Wel ben ik ervan overtuigd dat de nieuwjaarsreceptie 2021 daar plaatsvindt. Alles wat eerder mogelijk is meegenomen."

HARS Bij handballers is het spelen met 'hars' een hot item. ,,Dat is binnen de bouwcommissie besproken. Wat het wordt? Het kan twee kanten op. Een verbod of een regeling zoals we nu in 't Riet hebben dat de spelers na afloop de vloer schoonmaken. Ook daar komen we uit", eindigt de onvermoeid voor de Reehorstsporthal knokkende Wim de Rek.