Lintje voor brandweermannen

Lintje voor brandweermannen

p 1

Per brandweerpost ontvingen de volgende mannen een onderscheiding: Ede Centrum: Joes Anema, Remco Kampert, Peter Schut, Wouter Willigenburg. Ede Stadspoort: Harold van de Beek, André Hazeleger, Wilbert Kusters. Bennekom: Henk Jansen. Lunteren: Peter van den Berg, Chris van den Heuvel, Jan Klop. De Valk: Geurt van Dam, Maas Jan Heij, Wim Heij, Evert Jan van Veldhuisen, Aart van Westerhuis. Harskamp: Evert van den Brink, Jaap Brons, Paul Hols, Jan van Omme, Dirk Pater, John Pol, Weiert Waaijenberg. Otterlo: Jan van den Brink, Gerrit-Jan van Lagen, Arjan Methorst. Ederveen: Gerben van den Brink, Cees van den Dikkenberg, Jan Willem Stomphorst, Anton Wagtho.

'Benzinebladblazers moeten in Ede op zwarte lijst'

EDE ,,In een tijd waarin alle milieuvervuilende activiteiten zoveel mogelijk worden teruggedrongen zou de benzinebladblazer ook op de zwarte lijst moeten komen", schrijft Edenaar Gerard Veerling aan de gemeenteraad.

Toch heeft hij gezien dat in de gemeente Ede het blad nog steeds met deze machines wordt verwijderd. Terwijl er voldoende milieuvriendelijke en stille alternatieven zijn. ,,In steeds meer gemeenten in Nederland wordt het gebruik van benzinebladblazers verboden. Ze zijn sterk vervuilend, zeker de oude tweetakt bladblazers, en het is bekend dat ze door hun grote blaaskracht destructief zijn voor het insectenleven bij de grond. Daarnaast veroorzaken ze onaanvaardbare geluidsoverlast." De briefschrijver herinnert de raad aan een vorig jaar aangenomen motie 'stop achteruitgang van insecten'. ,,De gemeente heeft de brochure ´samen sterker met de natuur´ uitgebracht waarin wethouder Vreugdenhil pleit voor behoud van biodiversiteit en een schone natuur in de gemeente Ede. Daar past het gebruik van vervuilende machines door (ingehuurde) gemeentelijke groendiensten niet meer in." De Edenaar vraagt de raad om ,,deze vorm van milieuvervuiling en geluidsoverlast" op de politieke agenda te zetten.

Nominatie verkiezing 'Beste binnenstad'

p 1

Daarnaast worden er twee speeddate-ochtenden georganiseerd (grote en middelgrote binnensteden), waar de genomineerden de gelegenheid krijgen om het bidbook toe te lichten en vragen van de jury te beantwoorden.

Op basis van het bidbook, de speeddate en de data uit de Binnenstadsbarometer zullen de juryleden op 9 maart de twee finalisten per categorie kiezen. De vier finalisten krijgen vervolgens een bezoek van de voltallige jury en worden beoordeeld op diverse thema's. Half mei worden de winnaars bekendgemaakt. De verkiezing wordt georganiseerd door het Platform Binnenstadsmanagement.