Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe

'De blauwe motor' staat onder druk

EDE In het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe geldt vanaf maandag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. ,,Maar dat is niet genoeg", waarschuwt Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap overweegt uitbreiding van maatregelen om de (grond)watervoorraad in het werkgebied te beschermen. ,,De jaren 2018 en 2019 waren uitzonderlijk droge jaren, ook 2020 begint bijzonder droog. Hoewel het werkgebied over één van de grootste zoetwatervoorraden van Nederland beschikt - 'de blauwe motor onder de Veluwe' - kunnen we daar niet onbeperkt gebruik van maken." De Veluwe en ook de Utrechtse Heuvelrug hebben enorm grote en belangrijke zoetwatervoorraden. ,,Om een goed beeld te vormen van de omvang bevat de grond van de Veluwe circa tien keer het water van het IJsselmeer", verduidelijkt het waterschap. ,,Door veranderingen in land- en waterverbruik is hier jaarlijks 150 miljoen kubieke meter minder water per jaar beschikbaar dan 100 jaar geleden. Terwijl afgelopen jaren de neerslag is toegenomen." Nu we als gevolg van klimaatverandering vaker te maken krijgen met schaarste van water is volgens het waterschap zorgvuldig, zuinig waterbeheer nodig.

p 9