Grote drukte tijdens de nieuwjaarsreceptie 2018 op het gemeentehuis in Ede.
Grote drukte tijdens de nieuwjaarsreceptie 2018 op het gemeentehuis in Ede. Gemeente Ede

Stap voor stap naar lokale en gezonde voeding op feesten

EDE Het is vanwege het coronavirus en de anderhalvemeter samenleving nu niet aan de orde, maar in ´normale tijden´ wordt er bij door de gemeente Ede georganiseerde party´s zoveel mogelijk lokale en gezonde voeding gepresenteerd. ,,Bij elke bijeenkomst en bij elke receptie wordt een afweging gemaakt tussen het karakter en de bijbehorende hapjes. Zo weinig mogelijk zoet en alcohol. Daarvoor in de plaats heerlijke watertjes en lekkere lokale hapjes. Er gebeurt momenteel al zoveel mogelijk. Door bij iedere bijeenkomst bewust de afweging te maken, vanuit de uitgangspunten lokaal en gezond voedsel, maken we hierin kleine en grote stappen. Het is een traject van een lange adem”, aldus het college in antwoord op schriftelijke vragen van het raadslid Sandra Kooij (ChristenUnie).

Zij brengt in herinnering dat in het bestuursakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat een gezonde levensstijl het uitgangspunt is bij het gemeentelijk beleid. Het college zegt vanuit de gedachte ´goed leven waarbij(gezond) voedsel versterkt´ te werken aan het gemeentelijk integrale voedselbeleid. In het bedrijfsrestaurant in het gemeentehuis is afgelopen jaar toegewerkt naar een groter aanbod gezond en duurzaam voedsel. Dat is bijna altijd afkomstig van lokale ondernemers. ,,Daarnaast is het bedrijfsrestaurant al geruime tijd aangesloten bij Dutch Cuisine, die het gebruik van lokaal geproduceerd voedsel in de horeca stimuleert. Zo geven wij stap voor stap ook een lokale en gezonde invulling aan onze interne voedselomgeving.”


ORGANISATIE ,,Er is een raamovereenkomst voor evenementen met een lokale ondernemer. Deze ondernemer verzorgt onze eigen recepties en bijeenkomsten in ´huis´, hij betrekt bijna alles van lokale ondernemers. Bij bijeenkomsten buiten het raadhuis overleggen we altijd met de uitbater. Er wordt altijd iets bijzonders geserveerd van lokale aanbieders. Hierbij proberen we per bijeenkomst een goede balans te vinden in lokaal en gezond voedsel. Dat gaat niet in een keer maar we maken hierin steeds stappen.” Lees meer op Ede Stad.nl