Archiefbeeld ter illustratie
Archiefbeeld ter illustratie Pixabay

Ligging theehuis

p 1

Dat kan door het oplossen van geconstateerde knelpunten in het kader van verkeersveiligheid en ontsluitingsmogelijkheden, meent Ede. ,,Ook door het toepassen van kansen van groen, ecologie en cultuurhistorie. En renovatie van het theehuis na aankoop en renovatie. Dit alles kan worden uitgevoerd zonder dat de bestaande afspraken over het niet verbreden van de Edeseweg in het geding komen en zonder negatieve impact op groen en ecologie rondom het theehuis.”


VRIJBRIEF Bewoners van de Zandlaan denken dat de aankoop van het theehuis Ede op den duur een vrijbrief geeft om de Parklaan te verbreden naar een 2 x 2 variant. Iets waar de bewoners faliekant op tegen zijn. Pepijn Boekhorst, woordvoerder van wethouder Peter de Pater bevestigt dat de gemeente Ede praat met de eigenaar van het rijksmonument aan de Edeseweg over de toekomst van het theehuis. Hiervoor zijn volgens hem twee aanleidingen. ,,Allereerst omdat het theehuis te koop is en omdat een verkeersveilig ontwerp van de Parklaan met de huidige ligging van het theehuis bijzonder lastig blijkt te zijn.”


IN GESPREK In de lopende gesprekken komt een mogelijke verplaatsing, de gewenste renovatie van het monument,aankoop door de gemeente en de inpassing in het ontwerp van de Parklaan aan de orde, stelt Boekhorst. ,,Het gesprek loopt nog, we kunnen nog geen uitkomst delen. Als gemeente Ede benadrukken we de afspraken die gemaakt zijn met de SME, bewoners en GNMF over de Parklaan goed in beeld te hebben en daar recht aan te doen. Daarom is de gemeente met deze partijen in gesprek over mogelijke oplossingen. Wat de uitkomst van het gesprek over het theehuis ook wordt, de Parklaan zal met een 2 x 1 rijbaan worden aangelegd en de groene bomen worden maximaal mogelijk behouden.”


Ruim helft inwoners Ede nog niet in Donorregister

EDE Meer dan de helft (51 procent) van de inwoners van de gemeente Ede heeft zich nog niet ingeschreven in het Donorregister. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.


Ook in buurgemeenten Barneveld (55 procent), Renswoude (55 procent), Scherpenzeel (52 procent), Veenendaal (51 procent) en Rhenen (51 procent) is nog meer dan de helft van de inwoners niet ingeschreven. In Wageningen (49 procent) en Renkum (44 procent) ligt dat percentage wat lager.


Op 1 juli wordt een nieuwe donorwet ingevoegd en hiermee wordt iedereen van achttien jaar of ouder automatisch in het register opgenomen. Bij deze mensen staat aangegeven dat zij geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie, tenzij ze zelf een andere keuze vastleggen. Iedereen die nu nog niet staat ingeschreven, krijgt vanaf september wel eerst nog twee herinneringsbrieven.