Veel onzekerheden voor gemeente

p 1

Er zijn medio juni veel onzekerheden. Er zijn sectoren, zoals cultuur en sport, die de gemeente ,,wel eens veel geld kunnen gaan kosten.” En er is een stijging van de uit te keren bijstandsbedragen. Bij de gemeente Ede deden 1744 ondernemers tot juni een aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum komt. Van de noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) maakten 678 ondernemers gebruik. Ondernemers krijgen tot maximaal 90 procent van hun loonkosten vergoed. Als ze verwachten ten minste 20 procent omzet te verliezen over vier maanden door de crisis. De eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro voor ondernemers in getroffen sectoren hebben 941 Edese ondernemers ontvangen. Van de mogelijkheid tot het aanvragen van uitstel van betaling gemeentelijke belastingen is door 464 ondernemers gebruik gemaakt. In april ontvingen 1373 inwoners een WW-uitkering. Sinds maart is er een stijging in Ede van 12,9 procent. Dat is overigens minder dan de landelijke stijging van 16,7 procent.

Veel scholen zijn gebouwd in eenzelfde periode en die scholen zijn aan onderhoud toe. Dat kan niet allemaal tegelijk. Veel wegen zijn 60 jaar geleden aangelegd. Hoe lang kan de gemeente vervolgens nog wachten met de aanpak van deze wegen? Zij is immers wel aansprakelijk wanneer er door gebrek aan onderhoud zich een incident voordoet.

Het Rijk heeft veel noodmaatregelen genomen en gemeenten worden gecompenseerd. Zoals in Ede bij de verminderde inkomsten van de toeristenbelasting en het parkeren. De gemeente krijgt ook een bedrag uit het gemeentefonds en daarbij is het principe 'trap op, trap af' leidend. Wanneer het Rijk meer uitgeeft ontvangt de gemeente ook meer. Maar bij een crisis vervalt het principe.

Wat cultuur betreft valt Ede vrijwel buiten alle regelingen die landelijk en provinciaal zijn getroffen. De kosten liepen door in de cultuursector, maar er waren geen inkomsten. Dat geldt ook in de sportwereld. Ede heeft drie zwembaden. ,,Zelfs met een hele mooie zomer schatten we het verlies eind dit jaar op acht ton."