Afbeelding
Michael de Vries

Onduidelijkheid over bomen Parklaan en kazerneterreinen

Gerard van Wijk

EDE Het raadslid Judith Klostermann (GroenLinks) wil van het college weten hoe en waar gekapte bomen volgens afspraak worden gecompenseerd. In het bestuursakkoord ruimte voor Ede 2018-2022 staat dat het groene kapitaal in stand gehouden moet worden. ,,Bomen en struiken die toch weg moeten willen we ergens anders terugplaatsen. Dat zijn prima doelen, maar we hebben geen getallen om te controleren of dit ook gebeurt.”


In 2018 werd het aantal bomen in de bebouwde kommen van Ede geschat op 60.000, ofwel 30.000 minder dan in 2013.

Klostermann stelt dat grote bomen een belangrijke rol vervullen voor klimaat en biodiversiteit, zij leggen meer CO2 vast en zorgen voor meer schaduw en koelte in de stad. Ook reguleren bomen de waterhuishouding. ,,Het duurt ongeveer 20 tot 30 jaar voordat een boom een volwassen maat heeft bereikt. Bomen kunnen, afhankelijk van de soort, vele honderden jaren oud worden. Toch leeft een boom in Nederland gemiddeld maar 40 jaar.” In Ede staan ook veel bomen met krappe standplaatsen, bijvoorbeeld op de Tromplaan en in Bennekom op de Selterskampweg. Om deze reden zijn zeven lindes gekapt op het Kuiperplein. Op de Kamperfoelielaan zijn nieuwe bomen geplant die een te kleine boomspiegel hebben gekregen die niet toekomstbestendig is.

Het raadslid vraagt of het college aan maatregelen werkt om te zorgen dat de bestaande bomen een hogere leeftijd kunnen bereiken en zo beter hun functies voor klimaat en biodiversiteit kunnen vervullen.