Het kenniscentrum wil een bijdrage leveren aan een duurzame eiwit- en landbouwtransitie.
Het kenniscentrum wil een bijdrage leveren aan een duurzame eiwit- en landbouwtransitie. Ruben Meijerink/Regio Foodvalley

Kenniscentrum insectensector

'Meer samenhang tussen partijen'

EDE Regio Foodvalley gaat een kennisknooppunt binnen de insectensector dat ontwikkelingen bundelt, deelt en stimuleert vormgeven. Dat laat de bestuurlijke organisatie in een persverklaring weten. Voor het kenniscentrum, dat Hub for Insect Knowledge (HIK) moet gaan heten, is gisteren door Hans van der Plas, de burgemeester van Rhenen en bestuurlijk verantwoordelijk voor Eiwittransitie, namens de Foodvalley een intentieverklaring ondertekent. Het doel van HIK is om de sector versneld te laten groeien door partijen te verbinden en bestaande en nieuwe kennis efficiënter te ontwikkelen en te bundelen.


,,De insectensector is een nog jonge sector die zich langzaam ontwikkelt", staat in de verklaring te lezen. ,,De huidige sector is versnipperd en verspreid. De behoefte is om meer samenhang tussen de verschillende partijen te creëren. Het HIK kan hier een rol in spelen, maar ook een bijdrage leveren aan een duurzame eiwit- en landbouwtransitie."


Volgens Van der Plas is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een kennisknooppunt. ,,De behoefte is er", laat hij weten. ,,Samen met de andere betrokken partijen gaan we aan de slag. We gaan nu vervolgstappen nemen om activiteiten te bundelen en partijen te verbinden.”

De partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend zijn: Aeres, Coöperatie De Valk Wekerom, Insectcentre, Insectlab/HAS Hogeschool, LTO Gelderse Vallei, New Generation Nutrition, Poultry Expertisecentrum, Wadudu, Wageningen University & Research Centre en Regio Foodvalley. De andere betrokken partijen zijn: Feed Design Lab, ForFarmers, Jansen Poultry Equipment, VENIK.

Regio Foodvalley wil een omgeving realiseren waarin gezond en duurzaam voedsel bijdraagt aan een gezond leven van haar inwoners. De groei van de wereldwijde vraag naar vlees leidt tot een stijging van de vraag naar grondstoffen voor diervoeding. Het wereldwijd voedselsysteem moet veranderen. Dit kan door het bestaande systeem fors te verduurzamen en door grote systeemveranderingen door te voeren. Eiwittransitie is daar één van.


Dit betekent dat er andere eiwitbronnen benut moeten gaan worden voor diervoeding en ons eigen voedsel.