Afbeelding
Henny Jansen

Ligging theehuis lastig voor Parklaan

Jan de Boer


EDE De gemeente Ede lijkt de plannen door te zetten om het theehuis aan de Edeseweg aan te kopen en wil het huisje na aankoop tien meter verplaatsen, naar verluidt een investering van 700.000 à 800.000 euro in totaal.

De fractie GemeenteBelangen pleitte in de persoon van raadslid Gert Jan Koster als eerste om het theehuis te behouden als markante locatie naast de te realiseren Parklaan. Andere politieke partijensloten zich hierbij aan. Het belangrijkste uitgangspunt van een in december 2018 door de gemeente Ede met de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME), de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en omwonenden gesloten overeenkomst was het niet langer verbreden van de Edeseweg/Bennekomseweg naar 2 x 2 rijbanen. Het eventueel verplaatsen van het theehuis doet volgens Ede niets af aan de gemaakte afspraken. Ede is druk doende om tot overeenstemming te komen met de Stichting Jacoba van Wassenaer, de eigenaar van het theehuisje. Vanuit een algemeen belang is het alsnog verplaatsen van het theehuis volgens Ede een mogelijkheid om het Parklaan ontwerp te verbeteren in het belang van de kwaliteit van de leefomgeving en de verkeersveiligheid.

p 5