Afbeelding
Google Streetview

Bijna alle kinderen van Pluryn ondergebracht

EDE De financiële situatie bij Pluryn en de sluiting van de locaties Kop van Deelen en de Hoenderloo Groep over twee maanden hebben ertoe geleid dat de jeugdhulpregio FoodValley in actie is gekomen. Het gaat er met name om dat de liquiditeit, kwaliteit van de zorg en de continuïteit voor het personeel wordt gewaarborgd. Alsmede het zorg dragen voor een soepele overdracht van cliënten uit de regio FoodValley.


Gerard van Wijk


,,In de afgelopen maanden is er per kind gekeken naar wat een passend vervolg zou zijn. Dit varieerde van terug naar huis, ambulante begeleiding of een nieuwe verblijfsplek. Hierin is afstemming gezocht met de jeugdige en zijn of haar netwerk, en de betrokken medewerkers van de lokale teams of medewerkers van de gecertificeerde instellingen.” Voor de regio waar Ede bij betrokken is, ging het om twee kinderen: een uit Ede en een uit Nijkerk. ,,Voor deze kinderen is er een alternatief gevonden dat passend is bij hun hulpvraag en de benodigde begeleiding biedt.”

Voor een kind uit Ede waarbij sprake is van een voogdijmaatregel zijn er gesprekken gaande, maar deze hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Twee zorgaanbieders bekijken of het tot een plaatsing kan komen. ,,Pluryn heeft goed in beeld voor welke kinderen er nog geen duidelijkheid is en heeft contact met de gemeente of regio van herkomst om samen met hen een passend alternatief te bieden”, schrijft het college aan de raad. Pluryn zou hebben aangegeven dat er voor alle kinderen op 1 augustus perspectief is.


GEM-tower voorziet de Hoge Veluwe van duurzame energie

OTTERLO In het Nationale Park De Hoge Veluwe is een nieuwe toren verrezen. Naast de toren van het 100 jaar oude Jachthuis in het noorden, staat in het centrum van het park tot en met zondag 9 augustus een 21 meter hoge kleurrijke nieuwe toren: de Green Energie Mill-tower (GEM). Deze voorziet onder andere de foodtruck, de elektrische fietsen en de maandelijkse streekmarkt van energie.

Daarnaast kunnen bezoekers hun telefoon opladen via de GEM en staat er een bioscoop op het plein met video’s over de toren en het Nationale Park De Hoge Veluwe. Bovendien is er een speciale wandeling ontwikkeld: de Torenwandeling.

Op vrijdag 3 juli werd de toren officieel geopend door John Berends, commissaris van de Koning van de provincie Gelderland en tevens lid van de Raad van Advies van het Park, samen met de directeur van het Park Seger van Voorst tot Voorst en presentator Jan Douwe Kroeske.

De toren wekt energie op met zonnepanelen en een windturbine, deze energie wordt vervolgens opgeslagen in een batterij. GEM is bedacht en gerealiseerd vanuit de TU Eindhoven, in nauwe samenwerking met tien Europese bedrijven. Het project is deels gesubsidieerd door de Europese Unie.