Het kruispunt Kastelenlaan/Veenderweg - Koekeltse Boslaan
Het kruispunt Kastelenlaan/Veenderweg - Koekeltse Boslaan Henny Jansen

Veel te snel op Kastelenlaan/Keesomstraat

Gerard van Wijk

EDE Met regelmaat wordt op de Kastelenlaan/Keesomstraat te hard gereden. Veel weggebruikers rijden zeventig kilometer waar vijftig is toegestaan en vijftien procent rijdt volgens de afdeling verkeer van de gemeente harder, tot wel 135 kilometer per uur. Het raadslid Henk Righolt (GemeenteBelangen) heeft er vragen over gesteld aan het college. Zijn partij heeft vanuit de verschillende verenigingen van eigenaren van flatgebouwen aan de Voerakker en Sint Hubertus klachten gekregen over de vele snelheidsovertredingen en de geluidsoverlast van het gemotoriseerde verkeer op de Kastelenlaan/Keesomstraat.


,,Het betreft hier het traject tussen de kruising Kastelenlaan/Veenderweg- Koekeltse Boslaan in het noorden en de kruising Keesomstraat/Einsteinstraat-Ingenieur Lelystraat in het zuiden. Dit weggedeelte is een overblijfsel uit de tijd dat de doorgaande weg tussen de A1 bij Barneveld en de A12 ten zuiden van Ede nog dwars door de bebouwde kom van Ede liep en is ingericht als een kaarsrechte vierbaansweg van bijna één kilometer lengte met een fysieke rijbaanscheiding zonder op- en afritten. De toegestane maximumsnelheid op dit traject is een aantal jaren geleden door de gemeente teruggebracht van zeventig naar vijftig kilometer per uur.”


Maar daar houdt niet iedere weggebruiker zich aan. De klachten van omwonenden hebben met name betrekking op de tweede helft van de avond en nacht. Dan is de verkeersintensiteit laag en snelheidscontroles zijn er nagenoeg niet.


Volgens Righolt is met de huidige weginrichting een incidentele snelheidscontrole in essentie niet meer dan ,,dweilen met de kraan open". Hij vraagt het college of er de bereidheid is binnen afzienbare tijd adequate snelheidsbeperkende maatregelen in te voeren.

Hij denkt aan verkeersdrempels, flitspalen of, bij voorkeur, een trajectcontrole.