Ziekenhuis Gelderse Vallei wil dat iedereen die de spoedpost bezoekt een mondmasker draagt.
Ziekenhuis Gelderse Vallei wil dat iedereen die de spoedpost bezoekt een mondmasker draagt. Job Oldegbers

Mondmasker bij bezoek aan spoedpost

EDE Alle patiënten en hun begeleiders moeten bij binnenkomst op de spoedpost van Ziekenhuis Gelderse Vallei een mondmasker dragen. Dat geldt zowel voor patiënten die op eigen gelegenheid komen en voor patiënten die met de ambulance worden gebracht. Onder de spoedpost vallen de spoedeisende hulp, huisartsenpost, dienstapotheek en tandartsenpost.


De routing voor ambulances wordt weer hersteld zoals vóór de Covid-19-uitbraak. Dat betekent dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt in een schone of een Covid-verdachte route bij de spoedeisende hulp (SEH). De beveiliging bij de spoedpost deelt de mondmaskers uit aan patiënten en hun begeleiders. Patiënten die met de ambulance worden gebracht en voor wie het om medische redenen niet mogelijk is een mondkapje te dragen, vormen hierop een uitzondering. De ambulanceverpleegkundigen beoordelen of hiervan sprake is.


,,Doordat patiënten en begeleiders van de spoedpost en eerste hart hulp (EHH) een mondmasker dragen zijn alle aanwezigen beschermd, tot definitief is vastgesteld of een patiënt al dan niet binnen de Covid-criteria valt", legt het ziekenhuis uit in een persbericht. ,,Omdat de toestroom van patiënten onregelmatig is, kan de 1,5 meter regel niet altijd worden gehandhaafd. Doordat alle patiënten en begeleiders bij de spoedpost een mondmasker dragen, kan de wachtruimte volledig worden benut. Bij de ambulanceparkeerplaatsen blijven de voorzieningen bestaan om ambulances schoon te maken na vervoer van een Covid-19-verdachte patiënt."

Patiënten met hartklachten en koorts/luchtwegklachten worden opgevangen op de SEH, tot vaststaat of een patiënt al dan niet Covid-positief is.


Patiënten en bezoekers die niet via een andere route het ziekenhuis binnenkomen, krijgen niet standaard een mondmasker uitgereikt. Die patiënten hebben de (digitale) triage moeten doen voordat ze worden toegelaten in het ziekenhuis. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan krijgen zij een mondmasker uitgereikt.