Op de foto van links naar rechts: Frans Timmer, voorzitter bestuur medische staf en CMSGV, Frenk Schut, directeur CMSGV, Mirjam van ’t Veld, voorzitter raad van bestuur, Thomas Oosterhof, bestuurslid vereniging medische staf en CMSVG, André Janse, vice-voorzitter VMS en voorzitter VMSD, Jaap Kuyvenhoven, secretaris VMSD, Arjen Hakbijl, lid raad van bestuur.
Op de foto van links naar rechts: Frans Timmer, voorzitter bestuur medische staf en CMSGV, Frenk Schut, directeur CMSGV, Mirjam van ’t Veld, voorzitter raad van bestuur, Thomas Oosterhof, bestuurslid vereniging medische staf en CMSVG, André Janse, vice-voorzitter VMS en voorzitter VMSD, Jaap Kuyvenhoven, secretaris VMSD, Arjen Hakbijl, lid raad van bestuur. Edwin Schras

EDE Bestuur en medische staf van Ziekenhuis Gelderse Vallei werken samen in een co-bestuur. Dit is nu formeel bevestigd met een bestuurlijk convenant, meldt het Edese ziekenhuis. Dit betekent dat twee leden van het medisch stafbestuur als ‘co-bestuurder’ deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur.

Alle belangrijke (strategische) besluiten worden volgens het ziekenhuis gezamenlijk genomen. De aansturing van de organisatie wordt gedaan in duaal leiderschap door een organisatorisch en medisch manager.

TOEKOMSTBESTENDIG ,,We werken vanuit gelijkgerichtheid met respect voor ieders verantwoordelijkheden. Alleen in gezamenlijkheid kunnen we de vernieuwing in de zorg verder vormgeven en werken aan een toekomstbestendig ziekenhuis", aldus de voorzitter raad van bestuur, Mirjam van ’t Veld. ,,Onze overtuiging is dat we in deze gezamenlijkheid de beste zorg kunnen leveren voor onze patiënten. Nu en in de toekomst."

NIEUWE VISIE Er wordt al sinds het aantreden van de raad van bestuur, eind 2017, gewerkt vanuit de filosofie van het co-bestuur.
Zo ontstond volgens het ziekenhuis een nieuwe visie en een nieuwe organisatiestructuur met passende besturingsfilosofie en cultuurwaarden.

,,Door de verantwoordelijkheid voor veiligheid van de zorg, de visie op het ziekenhuis en het management gezamenlijk op te pakken zijn we sneller in staat om te reageren op zowel interne als externe veranderingen en eisen", aldus Frans Timmer, voorzitter medische staf en radioloog.

Deze gelijkgerichtheid bewees volgens het ziekenhuis ook zijn waarde tijdens de coronacrisis. Vanuit de filosofie van co-bestuur werd de crisisorganisatie aangestuurd. Dat betekende dat de raad van bestuur, medische staf, medisch en organisatorisch managers gezamenlijk leiding gaven aan de crisisorganisatie, aldus Ziekenhuis Gelderse Vallei.