De droogte is op sommige momenten extra goed zichtbaar.
De droogte is op sommige momenten extra goed zichtbaar. Gerwin van Luttikhuizen

Breed offensief tegen droogte

'Waterstand blijft te laag'

EDE Hoewel er in de maand juli in deze regio redelijk wat neerslag gevallen is, is dat bij lange na niet genoeg om de droogte van de maanden ervoor te compenseren. Vooral in de hoge zandgronden zoals de Veluwe is de diepere grondlaag nog steeds te droog en blijven de grondwaterstanden laag. Waterschap Vallei en Veluwe werkt daarom samen met andere partijen aan een groter droogte-offensief, voor de langere termijn.


Gemiddeld genomen viel er in deze regio de afgelopen weken tussen de dertig en zeventig millimeter regen, dat verschilt lokaal. ,,Willen we de schade door de drogere voorgaande weken herstellen, dan hebben we echter minimaal dertig tot veertig millimeter neerslag per week nodig'', zegt woordvoerder Yvonne Vlek van het waterschap. ,,De bovenlaag van de grond is door de regen van afgelopen tijd wel verbeterd en dat komt de groei van mais - een gewas met korte wortels - en gras ten goede, maar onder die laag is het nog steeds kurkdroog en zijn de grondwaterstanden te laag en ook nog steeds aan het dalen. Dat wat er aan regen valt, verdampt door de warmte voor een groot deel.''


VERBOD Ook de waterstanden in beken en sloten zijn nog steeds te laag, zegt Vlek. En dat is slecht voor de visstand. Het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater voor het besproeien van landerijen, dat sinds maandag 18 mei van kracht is, blijft dan ook voorlopig nog wel gelden. ,,Zoals we het nu zien in ieder geval tot en met augustus. Daarna zien we verder, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag in de komende weken.'' Het waterschap doet ook opnieuw richting inwoners van deze regio het dringende beroep om zuinig aan te blijven doen met kraanwater. ,,En vang regenwater op, om te gebruiken in de tuin, bijvoorbeeld.''


Zo extreem droog als het in 2018 was, is het dit jaar niet, maar 2020 staat voor dit gebied al wel in de top vijf van de droogste jaren van de afgelopen eeuw. Het is daarnaast de derde zomer op rij dat dit gebied te maken krijgt met te droge perioden. Om die droogte door klimaatsverandering ook de komende jaren het hoofd te blijven bieden, zijn maatregelen als het onttrekkingsverbod en het zolang mogelijk vasthouden van regenwater niet meer voldoende, stelt het waterschap. ,,We zullen naar een grotere en bredere aanpak moeten gaan, maar dat kunnen we alleen samen met gemeenten, boeren, landeigenaren, natuurbeheerders en Rijkswaterstaat. We voeren de komende maanden dan ook al intensief overleg om met een breed pakket aan maatregelen te komen.''


VERNATTING Praktische idee├źn zijn er al wel. ,,Zo staan er op de Veluwe relatief veel naaldbomen, maar die nemen veel meer water op dan loofbomen. Sommige boeren kiezen er ook al voor om 's nachts hun grond te besproeien, omdat er dan minder water door verdamping verdwijnt. Langs oevers van beken zouden we veel minder moeten maaien. Dat gebeurt nu op veel plekken al minder. Blijft er allerlei vegetatie langs de oevers staan, dan stroomt er minder water via de beek weg.''


Meer in het algemeen kan ook vernatting van het gebied door terugkeer van moerasachtige vennen of natte veengebieden, zoals die vroeger op de Veluwe veel te vinden waren, een bijdrage leveren.