Afbeelding
heliflight.nl

Raadsvragen over proefboringen

Raadsvragen over proefboringen

EDE SGP Ede heeft raadsvragen gesteld over een risico-inventarisatie rondom proefboringen naar aardwarmte in de gemeente. De lokale aftakking van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) wil van het college weten op welke plekken in Ede geboord kan worden en welke schadelijke effecten mogelijk kunnen optreden. Daarnaast wil de partij geborgd zien dat de boringen door professionele onderneming worden uitgevoerd en dat de deze continu controleerbaar zijn.

Het ministerie van Economische Zaken heeft recent een opsporingsvergunning aan MPD Groen Energie verleend om op veertig vierkante kilometer proefboringen te verrichten, op drie verschillende locaties. Bij succesvolle boringen wil Warmte Bedrijf Ede de gewonnen warmte aansluiten op het Slim Groen Warmtenet in Ede.

Raadsleden van de SGP in Ede, Arnold Versteeg en Gerrit Flier: ,,Naast ontwikkelkansen voor geothermie zijn er ook risico’s verbonden aan het winnen van aardwarmte. Veel risico's bij het boren naar geothermie zijn vergelijkbaar met die in de olie- en gassector. Daarbij hebben we het bijvoorbeeld over risico’s als verontreiniging van het grondwater en kans op aardbevingen. Daarom pleiten wij voor een risico-inventarisatie, voordat de proefboringen gaan starten."


Gaslucht in gebouw Anjelierlaan

EDE In de Anjelierlaan heeft de brandweer woensdagavond in verschillende woningen gas gemeten. Ze werd tussen tien uur en half elf opgeroepen na een melding van een van de bewoners. Deze beller was, net als mensen uit andere appartementen van het gebouw, uit voorzorg inmiddels naar buiten gegaan.

Het lukte de brandweer niet om de oorsprong ervan te achterhalen. Tot de bewoner van een woning thuiskwam, waar de brandweer nog niet naar binnen had kunnen gaan met de apparatuur. Daar bleek de oorzaak van het ontsnapte gas: de wartel van de slang op de meter was niet goed aangedraaid, zodat het gas zich een weg door het appartementengebouw kon vinden. De wartel werd bevestigd en de woningen werden geventileerd.