Afbeelding
Bureau Spotlight

Uitstoot kan 25 procent verminderen

Uitstoot kan 25 procent verminderen

Gerard van Wijk


EDE De gemeente Ede is in overleg met Warmtebedrijf Ede (WBE) over het treffen van bovenwettelijke maatregelen, ter vermindering van de uitstoot van (fijn)stof. ,,WBE heeft aangegeven in principe bereid te zijn extra maatregelen te treffen in de centrales”, zegt het college. Er wordt uitgegaan van minimaal 25 procent emissiereductie. Wanneer de provincie desgevraagd wil meebetalen dan kan een nog hogere emissiereductie worden bereikt.

De discussie over de toekomstige rol van biomassacentrales tussen voor- en tegenstanders is in volle gang. Ditmaal stelt het raadslid Peter van Leusden (GroenLinks) vast dat er wel is gemeten en gehandhaafd toen bekend werd dat er overschrijdingen van de uitstoot werden geconstateerd. ,,Er zijn daarop door het Warmtebedrijf ook maatregelen genomen, waardoor de centrales sinds die tijd volgens de Omgevingsdienst De Vallei binnen de landelijke normen hebben gefunctioneerd. Maar het debat (tijdens een expertmeeting op 11 juni dit jaar) maakte ook duidelijk dat die metingen momentopnames betreffen en weinig duidelijkheid geven over de feitelijke structurele risico's.”

Klopt het dat in andere gemeenten, onder andere Alkmaar, sprake is van een veel lagere uitstoot, vraagt Van Leusden. ,,In het algemeen kan worden gezegd dat als die centrales nieuwer zijn dan die in Ede deze centrales wellicht over betere technieken zullen beschikken, omdat er nu eenmaal voortdurend technische innovatie plaatsvindt. Bovendien gelden voor grotere centrales strengere emissienormen, waarvoor andere technieken worden gebruikt.”

Het college onderkent dat voldoen aan de wettelijke uitstootnormen niet betekent dat er geen enkel risico is voor de volksgezondheid. ,,Het doel van het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA), door Ede mede ondertekend, is dat in ons land voldaan gaat worden aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die nieuwe normen zullen dan ook voor bestaande centrales gaan gelden. Dit betekent waarschijnlijk dat Warmtebedrijf Ede dan extra maatregelen zal moeten gaan treffen.”

p [Lees verder op pagina 13