De discussie over de beste manier van afval inzamelen is weer opgelaaid. Ook in Ede.
De discussie over de beste manier van afval inzamelen is weer opgelaaid. Ook in Ede.

Discussie over afvalscheiding

'In 2050 moet economie volledig circulair zijn'

EDE Afval scheiden bij de bron of nascheiding? Wat is beter, wat zijn de voor- en nadelen? De discussie woedt al vele jaren in gemeenten, gemeenteraden spreken zich uit, of voor het een of voor het ander. En nu ook in Ede.


Gerard van Wijk

Bij bronscheiding zamelen inwoners soort bij soort in: plastic, metaal en drankverpakkingen; papier; gft ofwel groente, fruit en tuinafval; glas; elektronische apparatuur en klein chemisch afval. Wat overblijft gaat in de bak voor restafval. Het gaat erom bruikbare grondstoffen in te zamelen die anders verloren zouden gaan. Bij nascheiding wordt alle afval in één container ingezameld en dat wordt vervolgens in de fabriek gescheiden. Hightech machines halen zoveel mogelijk herbruikbare afvaldelen uit het restafval.


VRAGEN In Ede hebben de raadsleden Natasja Peters (Burgerbelangen) en Pieter Kool (SGP) schriftelijke vragen aan het college gesteld over afval scheiden aan de bron of later. De raadsleden hebben uit een verhaal in een ochtendblad begrepen dat het de vraag is of het apart inzamelen van afval wel nut heeft ,,doordat er slechter wordt gescheiden aan de bron.”


FOUTIEF AFVAL Bij controle zou blijken dat er veel foutief afval in containers wordt aangetroffen. Verschillende gemeenten zouden overwegen te stoppen met bronscheiding. Kool vraagt of het Edese college overweegt om ook deze stap te zetten. Peters stelt dat haar partij nooit voorstander is geweest van bronscheiding en wil in Ede stoppen met het apart inzamelen. ,,Na Rotterdam ging ook het roer om in Leiderdorp, Nieuwegein, Leiden, Den Haag en Bunschoten. Amsterdam maakt volgend jaar de overstap en ook Utrecht gaat nascheiden.”


GEEN VOORKEUR Zowel Wastenet (inzameling) als het Afvalfonds Verpakkingen en de Vereniging Afvalbedrijven hebben geen voorkeur. Zij wijzen erop dat het doel van gescheiden afval nogal eens uit het oog wordt verloren. ,,Het is van belang dat de kwaliteit van het afval zo veel mogelijk wordt behouden, zodat het geschikt is voor recycling. Uitgangspunt is dat er in 2050 een volledige circulaire economie is. Met andere woorden: er is geen afval meer, alles wordt hergebruikt, gerecycled of krijgt een nieuwe functie.''


VOOR- EN NADELEN Bij Wastenet hebben ze de voor- en nadelen van bronscheiding en nascheiding op een rij gezet. Nascheiding is voor inwoners het makkelijkst, alles gaat bij het restafval. ,,Maar nascheiding is eigenlijk alleen mogelijk voor PMD-afval. Er zijn veel grondstoffen die niet of slecht nagescheiden kunnen worden. Papier, organisch afval en textiel zijn hier goede voorbeelden van. Papier en textiel worden door vocht, wat onvermijdelijk is in restafvalcontainers, nutteloos voor recycling. Zelfs bij plastic raakt bij nascheiding vervuild, wat zorgt voor een vieze geur en verkleuring van het materiaal in een grijzige kleur. De geur is alleen uit het plastic te krijgen door het te verhitten en te wassen in soda. Dat is arbeidsintensief en het verhoogt de druk op het milieu.”


GOEDKOPER Bij bronscheiding kunnen meer afvalsoorten worden gescheiden dan via nascheiding. Het gescheiden afval is ook goedkoper om te verwerken. ,,De overheid heft namelijk belasting op het verwerken en verbranden van restafval. Die belasting wordt elk jaar hoger. Wanneer je afval direct bij de bron scheidt, houd je dus minder restafval over wat scheelt in afvalkosten.”


Een van de nadelen van bronscheiding is dat het meer tijd kost om uit te zoeken welk afval je waar moet weggooien. Ook zijn er meer afvalcontainers nodig. ,,Ook komt het regelmatig voor dat afval niet netjes wordt ingezameld. Hierdoor komen er nog veel waardevolle grondstoffen in het restafval terecht.”


Er zijn voor- en nadelen aan beide systemen, volgens de deskundigen. Rotterdam is met bronscheiding gestopt nadat de afvalverwerker een nieuwe scheidingsmachine in gebruik had genomen. Dat met name in de grotere steden het systeem van bronscheiding wordt ingeruild tegen nascheiding wordt voor de hand liggend gevonden.


WEINIG RUIMTE ,,De grotere steden scoren het slechtst bij het scheiden van de verschillende soorten afval. Inwoners hebben daar ook vaak weinig ruimte voor afvalbakken op straat, in portieken, in de gang of op het balkon. In dit soort gevallen is nascheiding effectiever. Maar in middelgrote en kleine gemeenten blijkt bronscheiding prima te functioneren.”

Bij controle zou blijken dat er veel foutief afval in containers wordt aangetroffen.