Warmtebedrijf moet scherper toezien op kwaliteit

Warmtebedrijf moet scherper toezien op kwaliteit

p 7

Schoonmaakwerkzaamheden brengen volgens het college geen extra risico's met zich mee. ,,De ketels zijn buiten werking dus verbrandingsemissies vinden dan niet plaats.” Wel hebben zich bij schoonmaakwerkzaamheden bij de centrales aan de Dwarsweg en Knuttelweg ,,enkele ongewone voorvallen” voorgedaan, waarbij sprake is geweest van enige stofemissie. ,,Dit heeft niet geleid tot gevaar voor de volksgezondheid, maar wel tot enige hinder voor de omgeving. Menselijke fouten lagen hieraan ten grondslag.” Vervolgens heeft de Omgevingsdienst geconstateerd dat het Warmtebedrijf onvoldoende maatregelen heeft genomen om de ,,ongewone voorvallen” te voorkomen en is er een handhavingstraject met een last onder dwangsom opgelegd.

Het college gaat maatwerkvoorschriften opleggen voor wat betreft de inname van biomassa door het Warmtebedrijf aan de poort van de centrales. Dat heeft tot doel dat het Warmtebedrijf scherper gaat toezien op de kwaliteit en het vochtgehalte van de aangeleverde biomassa. ,,Verbranding van verontreinigde en te vochtige biomassa kan namelijk leiden tot verhoogde uitstoot van stoffen of geurhinder.”