Afbeelding
Wouter van Dijk

Maatregelen tegen geluidhinder voor woningen langs A30

Maatregelen tegen geluidhinder voor woningen langs A30

EDE Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Gelderland en Overijssel komen in totaal circa 750 woningen in 40 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen. Het gaat onder meer om woningen in Ede langs de A30.

Het derde en laatste van de drie plannen voor deze regio, voor ruim 290 van deze woningen, is nu ter inzage gelegd. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

De beoogde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. De geluidmaatregelen in het derde plan gelden voor ruim 290 woningen langs de volgende rijkswegen A1, A15, A18, A28, A30, A35, A50, N18, N35, N36 en N48. In de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg is precies te zien om welke woningen en geluidmaatregelen het gaat.

Rijkswaterstaat heeft berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 decibel ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. In het derde plan komen onder meer geluidmaatregelen te staan voor woningen in de gemeente Ede. De bewoners van deze woningen zijn al eerder per brief op de hoogte gebracht. De meest voorkomende maatregel is het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek.

Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen wordt nu officieel gepubliceerd. Het is te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (www.bsv.nu/mjpg-rijkswegen). Bewoners van de betrokken woningen ontvangen een brief. Na de publicatie van het ontwerp-geluidsaneringsplan heeft iedereen zes weken de tijd om in een ‘zienswijze’ aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet worden aan het plan.