Afbeelding
Pixabay

Speculatie woningmarkt tegengaan

Gerard van Wijk

EDE Er moeten meer inspanningen worden gedaan om de Edese inwoners een betaalbare woning te kunnen bieden. De gemeenteraad van Ede vraagt het college te onderzoeken hoeveel woningen worden opgekocht door beleggers met als doel deze woningen vervolgens te verhuren.


Een motie van GroenLinks, ChristenUnie, SGP, PvdA en EdeNu met deze strekking werd aangenomen met 20 voor en 19 tegen.

Omdat landelijk steeds meer sociale woonhuizen door speculanten worden opgekocht komen met name starters en gezinnen met een laag- en middeninkomen in problemen op de woningmarkt.


De indieners van de motie constateren dat de woningmarkt dermate problematisch is geworden voor starters en gezinnen met een laag- en middeninkomen dat er naast het opleveren van nieuwe woningen een dringende behoefte is aan maatregelen die deze groepen mogelijkheden bieden op de woningmarkt. Er wordt bijgezegd dat ook in de gemeente Ede de woningmarkt flink is uitgedund ofwel beperkt is voor starters en gezinnen. Volgens het kadaster zou in 15 procent van alle verkochte woningen in het land in de afgelopen tien jaar sprake zijn van opkoop door beleggers en bedrijven die vervolgens de huizen duur verhuren. De situatie in Ede zal volgens de raadsmeerderheid niet veel afwijken van het landelijke gemiddelde.


De raad vraagt het college alles in het werk te stellen om speculatie tegen te gaan ,,door alle opties in kaart te brengen voor zelfbewoningsplicht en/of een speculatiebeding.”