Gemeentehuis Ede
Gemeentehuis Ede SGP-jongeren Ede

Geen geboortebos maar wel geboorteboom in eigen tuin

Gerard van Wijk

EDE Er komt geen geboortebos in Ede, maar de gemeente wil zich wel inspannen om geboortebomen aan inwoners ter beschikking te stellen die deze dan zelf in hun eigen tuin kunnen planten. Najaar 2019 stelden GemeenteBelangen, ChristenUnie en GroenLinks via een motie voor te komen tot een geboortebos in Ede.


Ede is een groene gemeente (32.000 hectare), aldus de initiatiefnemers, en het is bijzonder om een mooi moment als een nieuw leven van een mens te verbinden aan het planten van een boom. Doel van een geboortebos is om op symbolische wijze tot uitdrukking te brengen dat elk kind, ongeacht zijn of haar afkomst, moet kunnen opgroeien in een groene, gezonde wereld. Belangstellenden kunnen een boom bestellen en deze zelf tijdens de plantdag komen planten.

Er zijn meerdere geboortebossen die de Stichting Nationale Boomfeestdag sinds 1990 heeft gerealiseerd is samenwerking met Staatsbosbeheer of een gemeente. In Benthuizen is het nationaal kinderbomenbos en er zijn geboortebossen in Medemblik, Zoetermeer, Schijndel, nabij Tilburg, Ugchelen, Utrecht, Mierlo en Winschoten. Sommige bossen zijn inmiddels volgeplant.


GEEN AMBITIE Het Edese college antwoordt de raad nu te hebben gesproken met het Geldersch Landschap & Kastelen om de mogelijkheden te verkennen voor het opzetten van een geboortebos. Maar deze organisatie geeft aan niet de ambitie te hebben om een geboortebos in de toekomst op te zetten. Omdat het qua organisatie en onderhoud erg intensief zou zijn. Ook andere organisaties die zijn benaderd, zoals tuincentra, zien er niets in ,,omdat er geen duidelijk verdienmodel aan vast zit.” De bestaande bossen vallen onder Natura 2000 gebieden en dan gelden er extra regels. ,,Zo zal er in deze gebieden niet elk soort boom geplant mogen worden.”


Wellicht zijn er volgens het college mogelijkheden om aan te sluiten bij het beleid om te investeren in uitbreiding van natuur, waarbij het Koekeltsebos of Kernhem Noord opties zijn.


KOSTEN De begrote kosten voor een geboortebos bedragen voor het eerste jaar 79.600 euro. Die bestaan uit het plantvrij maken van de grond, ambtelijke kosten, planten en onderhoud van de bomen. De structurele kosten in de jaren na de aanplant worden begroot op ruim 18.000 euro. ,,De gedachte achter de motie voor een geboortebos is mooi. Alleen aan de technische uitvoering van de motie zitten aanmerkelijk meer kanttekeningen dan men in eerste instantie zou denken. Er dient onder de inwoners van Ede gepeild te worden of er behoefte is aan een geboortebos, en ook of inwoners met een eigen bijdrage bereid zijn bij te dragen in de kosten,” aldus het college.


EIGEN TUIN Er is een alternatief voorstel bedacht om de gedachte achter de motie wel gestand te doen. De gemeente schenkt dan bij geboorte een boom of heester om aan te planten in de eigen tuin. De kosten voor 500 stuks bedragen 25.000 euro. Dat gebeurt vanuit de zogeheten 'operatie steenbreek'. Dat is een project waarbij stenen uit de grond worden gehaald en een plant erin gezet. Zo worden tuinen, pleinen en straten groener en de geboorteboom kan daar ook een 'steentje' aan bijdragen.