Afbeelding
Pixabay

Akkoord regionale energiestrategie

Raad wil wel vinger in de pap houden

Gerard van Wijk

EDE De Edese raad is akkoord gegaan met de regionale energiestrategie (RES) Food Valley. Maar zij wil er wel iets over te zeggen blijven houden. De vrees dat lokale zeggenschap naar de achtergrond verdwijnt is groot. Dertig regio´s, onder wie FoodValley, stellen een regionale energiestrategie op waarin wordt aangegeven hoeveel en op welke manier zij in 2030 duurzame opwek van elektriciteit willen realiseren.


Voor wat Ede betreft komt het neer op een doelstelling van 220 hectare zonne-energie op landbouwgrond, 267 hectare grootschalige zonne-energie op daken, 29 hectare zonne-energie op restgrond en 14 windturbines.


Het viel niet mee om tot een juiste formulering te komen bij drie moties en één amendement die werden ingediend. Een voorstel van D66 en PvdA, met steun van de VVD en GroenLinks, waarbij Ede de vrijheid houdt om hogere doelen te stellen dan de RES voorschrijft werd verworpen. Een motie van CDA, GemeenteBelangen en VVD, waarbij wordt gepleit voor borging van maximaal lokaal eigenaarschap en profijt, werd aangenomen. Hierbij gaat het om aandacht voor lokale initiatieven.


De SGP diende een motie in om eerst alle restlocaties te bezien alvorens zonnevelden op landbouwgrond te plannen, maar kreeg alleen steun van Burgerbelangen, Demokratische Kiezers Ede en fractie Wijnsouw en werd daarmee verworpen. Een motie van GroenLinks, VVD, ChristenUnie en CDA over waarborgen van democratische bevoegdheden werd ruimschoots aangenomen.


Wethouder Geert Ritsema zegt dat Ede voldoende waarborgen denkt te hebben om eigen beleid uit te voeren. Een juridische garantie kan niet worden gegeven, er is (nog) geen jurisprudentie. Het gaat om de uitwerking van de regio FoodValley hoe zij haar bijdrage kan leveren aan de afspraken in het nationale klimaatakkoord.