Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. W. Klomp

‘Veel houtopstanden en bomenrijen weg’

‘Veel houtopstanden en bomenrijen weg’

EDE Veel waardevolle houtopstanden en bomenrijen worden uit het landschap verwijderd. ,,Particulieren willen meer uitzicht, boeren willen meer hectarenvergoeding ontvangen, of de bomen staan hen in de weg bij het bewerken van het land. Houtopstanden zijn wettelijk beschermd via een meld- en herplantplicht. Helaas worden veel zaken niet gemeld en als ze wel bekend zijn wordt er nauwelijks gehandhaafd.”


Het raadslid Judith Klostermann (GroenLinks) heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de situatie in de gemeente Ede. Van compensatie van groen komt volgens haar vaak weinig terecht omdat dit niet wordt bijgehouden of gehandhaafd.

Klostermann stelt dat Ede een kleinschalig landschap heeft dat gewaardeerd wordt door recreanten en toeristen. ,,Veel boeren koesteren ook hun landschap, mede vanwege de biodiversiteit. Ook voor vee zijn bomen in het landschap belangrijk omdat het hun enige mogelijkheid is om tegen hitte te schuilen. Bovendien heeft Ede een programma levend landschap waarin particulieren worden gestimuleerd om landschapselementen te behouden en te herstellen.”


In de afgelopen jaren zijn volgens het raadslid vele hectaren bomen verdwenen om plaats te maken voor woningen. Een deel hiervan moet worden gecompenseerd, maar het is niet duidelijk waar en hoe dit gestalte heeft gekregen. Het lijkt Klostermann een veel betere maatregel bestaande houtopstanden te beschermen dan de belofte ze te compenseren.

Klostermann vraagt het college of het mogelijk is om het aantal bomen in de bebouwde kom, het aantal gekapte bomen en het aantal nog te compenseren bomen op te nemen in de jaarlijkse rapportage Staat van Ede. Zij vraagt onder andere ook of zes houtopstanden in de bebouwde kom van Ede een beschermde status hebben.

p [Lees het complete artikel op EdeStad.nl