In samenwerking met de politie worden reddingshonden ingezet bij urgente vermissingen.
In samenwerking met de politie worden reddingshonden ingezet bij urgente vermissingen. Marco Geerse

Reddingshonden laten neus werken

RHCN op
zoek naar
trainingslocaties

EDE Dit weekend werd er hard getraind door RHCN Reddingshonden op het terrein van Peter van der Gaast (Tuinaanleg en Onderhoud) in Ede.


RHCN Reddingshonden is een stichting met als doel het trainen en inzetten van reddingshonden bij urgente vermissingen. Jaarlijks raken er tussen de 16.000 en 20.000 personen vermist in Nederland. De meeste vermisten worden gelukkig snel weer teruggevonden. Een aantal van deze vermissingen wordt als urgent bestempeld door de politie. Bij urgente vermissingen kunnen reddingshonden worden ingezet. Deze inzet vindt altijd plaats in samenwerking met de politie.


TRAINING Voor een goede training en opleiding is het belangrijk dat de honden en hun geleiders op veel verschillende terreinen en locaties kunnen trainen. De honden wennen dan aan allerlei omstandigheden en hebben daar bij een daadwerkelijke inzet profijt van.


Reddingshonden zoeken personen die zich in een bepaald gebied bevinden. Ze zullen personen die zitten of liggen verwijzen (vaak blaffend) zodat het voor de geleider duidelijk is dat er een vermist persoon is gevonden.

Een reddingshond zoekt het hele aangewezen gebied af. Het is niet nodig dat er kleding of iets dergelijks van een vermist persoon beschikbaar is voor de zoeking.


De RHCN bestaat uit 10 vrijwilligers met 11 honden. Binnen de stichting zijn verschillende rassen en kruisingen actief. Dit varieert van Teckel Woezel tot Zwitserse herder Lefko.


De opleiding van een inzetbare reddingshond duurt gemiddeld 2 jaar. Het is een pittige training die veel van de honden vergt. De geleiders volgen diverse opleidingen op het gebied van het werken met hun hond maar ook op het gebied van EHBO (voor mens en dier), kompas / gps en terreinverkenning.

Als de combinatie geleider en hond geslaagd zijn voor hun certificaat zijn zij inzetbaar. Twee keer per jaar wordt er dan getoetst of de combinatie nog inzet klaar is. Deze toetsing gebeurt door de overkoepelende organisatie SIN (Stichting Inzet Reddingshond Nederland) in samenwerking met de politie.


LOCATIES De RHCN heeft de ANBI status en is afhankelijk van donaties en sponsoren. Dit sponsoren kan op verschillende manieren.

Een manier is het ter beschikking stellen van een trainingslocatie zoals het mooie terrein van Peter van der Gaast. De reddingshonden hebben hier goed kunnen trainen in nieuwe situaties op een nieuwe locatie. Peter en zijn zoon Thijs hebben een deel van de training als vermist persoon meegedaan om zo te ervaren hoe het is om gevonden te worden door een reddingshond.

w        [www.rhcnreddingshonden.nl of Facebook: RHCN Reddingshonden.