Zorg over financiële haalbaarheid Artbase overheerst

Zorg over financiële haalbaarheid Artbase overheerst

p 1

Gerard van Wijk


Burgerbelangen vraagt zich af of kunstverzamelaarster Helene, met alle waardering, interessant genoeg is voor de vele tienduizenden bezoekers die worden verwacht. De VVD stelt dat met Artbase Ede de gemeente op het gebied van kunst van servet naar tafellaken gaat. GroenLinks vindt het masterplan ronduit goed en D66 spreekt van een fantastische plek.


Maar de zorg over de financiële haalbaarheid overheerst tijdens de digitale raadsvergadering. ,,De rekening voor honderd procent bij de gemeente leggen gaat té ver”, aldus de SGP. Er kan ook een vraagteken worden gezet bij het lange termijn perspectief. De financiële haalbaarheid moet nog blijken, vindt het CDA. De ChristenUnie heeft moeite met het structurele financiële plaatje en Demokratische Kiezers Ede (DKE) acht de businesscase veel te optimistisch. De financiën moeten nog geregeld worden, concludeert D66, terwijl Burgerbelangen stelt dat niet nog meer geld in de exploitatie gestoken moet worden. Fractie Wijnsouw heeft veel twijfels over de financiering en ook volgens GroenLinks is aanvullende fondsenwerving noodzakelijk.

Een aparte discussie vindt plaats over een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) van een Edenaar. Hij wil het gehele advies dat een extern bureau heeft opgesteld en alle correspondentie tussen gemeente en dat bureau. Dat wil het college niet, maar de raad gaat erover, zegt burgemeester René Verhulst. Hij adviseert het verzoek om opheffing van de geheimhouding af te wijzen. In de geheime versie van het masterplan, de geheime versie van de businesscase en de geheime versie van de second opinion staan financiële gegevens die voor de gemeente in onderhandelingen met geïnteresseerden nadelig kunnen uitpakken. Het gaat dan om bijvoorbeeld de horeca-opbrengsten, bouwkosten en salariskosten. De VVD stelt dat fondsen geworven moeten worden op de goede manier en dan moet de gemeente niet haar financiële gegevens openbaar op tafel leggen. Andere partijen hebben er minder moeite mee, zoals PvdA, DKE, EdeNu en fractie Wijnsouw. Volgens DKE ontstaat juist door geheimhouding een sfeer van wantrouwen. ,,Je moet niet bang zijn voor transparantie”, zegt de PvdA.

De geheimhouding ligt erop om zorgvuldig het traject te bewandelen, laat de wethouder weten. ,,Openbaarheid op dit moment is niet handig voor het verdere traject. Partijen zouden dan naar een bepaald bedrag toe kunnen schrijven en dat is ook niet van belang voor onze inwoners.” Daar gaat de raad in mee, met 34 tegen vijf stemmen.