Bewonersvereniging Ede Centrum bestaat uit leden die in het betreffende gebied woonachtig zijn.
Bewonersvereniging Ede Centrum bestaat uit leden die in het betreffende gebied woonachtig zijn. www.maartenweij.nl

Bewonersvereniging houdt vinger aan de pols: ‘Levendig centrum is belangrijk’

Maatschappelijk

Volgens Kollau, voorzitter sinds 1 oktober 2020, laat de vereniging zich actief informeren en voorlichten over de plannen die door de gemeentelijke-, provinciale- en rijksoverheid worden gepland. ,,Het bestuur zorgt er vervolgens voor dat deze informatie schriftelijk en/of mondeling aan de leden van de vereniging kenbaar wordt gemaakt. Bovendien treedt het bestuur in overleg met verschillende (overheids)instanties om te voorkomen dat er maatregelen worden genomen die niet in het belang zijn van de bewoners en in strijd zijn met de doelstellingen van de vereniging.” De aandachtsgebieden van de bewonersvereniging zijn veiligheid en leefbaarheid; verkeer en vervoer; evenementen; winkels en horeca; samenleven, ontspannen en ontmoeten en comm..