De N224, een (steeds drukker wordende) verkeersader dwars door een gebied van natuur en recreatie.
De N224, een (steeds drukker wordende) verkeersader dwars door een gebied van natuur en recreatie. Google Streetview

De N224 bij Ede wordt steeds meer een probleemweg

Verkeer en vervoer

Die ruimtelijke ontwikkelingen worden ook genoemd: Voorpoort en De Batterijen, Kievitsmeent, Food & Business Park, Kernhem en de Kazerneterreinen. ,,Hierop volgt de binnenkort aan te sluiten Parklaan. In het Veluwse natuurgebied neemt de intensiteit van de dagrecreatie toe, met name op de Edese en Ginkelse Heide, en vormen wildaanrijdingen een probleem.” 

Het blijft niet bij deze ontwikkelingen. ,,Er zitten nog diverse ontwikkelingen aan te komen, die een nauwe samenhang vertonen met de N224, zoals rondom station Veenendaal-De Klomp, Kievitsmeent-West, invulling van het Koekeltseveld, alsmede een eventuele uitbouw naar Kernhem-Noord.”