Afbeelding
BDUmedia

Culturele broedplaatsen en een behoefteonderzoek natuur

Politiek

Over de verworpen moties praat niemand meer. Toch mogen ze wel eens worden genoemd. De ChristenUnie kwam met het voorstel te onderzoeken hoe de gemeente Ede de ontwikkeling van culturele broedplaatsen kan stimuleren en structureel faciliteren. En daarbij oog te hebben voor belemmerende factoren, zoals commerciële huurtarieven. Ede heeft geen beleid op het gebied van kleinschalige en laagdrempelige culturele broedplaatsen. Terwijl huur van workshop- en oefenruimte, en gebouwen in het algemeen, steeds minder betaalbaar wordt. ,,In coronatijd hebben we ontdekt dat creativiteit en veerkracht van wezenlijk belang zijn en ontmoetingen tussen mensen daarbij essentieel zijn.” De motie haalde het net niet. Met de ChristenUnie stemden mee GroenLin..