De bestuursleden staan ook achter het biljart hun mannetje.
De bestuursleden staan ook achter het biljart hun mannetje. Eigen foto

Biljart Bond Ede bestaat 25 jaar

’Horeca biljarters gaan nog steeds van acquit’

EDE ,,Dit 25-jarig jubileum van de Biljart Bond Ede (afgekort BBE) gaan we echt dit jaar vieren”, lachen de bestuursleden Henk Righolt en Herjan van Harselaar. Ze zien een verbaasde blik.


Eip Janssen 

,,Het tienjarig bestaan werd een jaar te laat gevierd”, wordt aangevuld. ,,Om een aantal redenen die er verder niet toe doen waren we even als bestuur het overzicht kwijt. Maar, en dat is ons wel toevertrouwd, de inhaalslag is volledig gelukt. Een superfeest dat nog lang nasudderde. Feestvieren kunnen we wel”, weet Van Harselaar. ,,Daar heb ik het bewijs van”, vult Henk Righolt aan. ,,Na ons eerste seizoen dat geweldig bij de biljarters aansloeg, was er een feestavond om het biljartfestijn samen af te sluiten. Een traditie die inmiddels elk jaar wordt waargemaakt. Het eerste feestje liep wat uit de hand. Ik werd na het opmaken van de eindbalans met een tekort van ruim 1700 gulden (771,43 euro, red.) opgezadeld. Het duurde enkele seizoenen voordat dat vlekje was weggewerkt”, zegt de voormalige penningmeester. ,,Maar je leert er wel van. Dat is ons daarna nooit meer overkomen”, vullen de bestuurders aan.


SERIEUS De Biljart Bond Ede voorziet inmiddels al 25 jaar in een behoefte. Henk Righolt (voorzitter) was er vanaf het begin bij. Huidig secretaris Herjan van Harselaar werd drie jaar later lid. ,,Dat was niet helemaal toevallig. Op de ALV was wat commotie en een van de bestuursleden (Van Veldhuizen, red.) trad af. Velen keken naar mij en het signaal was duidelijk. Ik heb maar ‘ja' gezegd op de vraag tot het bestuur toe te treden. En nooit spijt van gehad”, lacht hij. Het huidige BBE-bestuur bestaat verder uit Guus Wijnsouw (wedstrijdsecretaris), Bertus van Hunen (penningmeester) en Richard Stap (algemeen bestuurslid). De BBE is een ‘wilde' bond en speelt uitsluitend in horecabedrijven in de gemeente Ede. ,,Wij zijn niet aangesloten bij een regionale of landelijke organisatie. De oorsprong van de BBE is gelegen in het feit dat destijds (1996) de maandag- en dinsdagavond voor de plaatselijke prominente horecaondernemers niet bepaald een trekker waren. Nagedacht werd hoe dat te verbeteren. En dat was een biljartcompetitie voor en van horecaondernemers”, aldus Henk Righolt. ,,Ik denk dat wij echt in een behoefte voorzien. De biljartcompetitie geeft horecaondernemers na een druk weekeinde een gezellige sportieve en toch ontspannen avond bij collega-bedrijven. Natuurlijk hebben we regels. Maar aan de andere kant moet je ook niet alles zo serieus nemen dat de lol verdwijnt. Ons huishoudelijk reglement begint met de in onze ogen belangrijkste eerste alinea: ‘Er wordt niet op alle slakken zout gelegd'. Als tweede alinea is bedacht: ‘De afstand waar gespeeld wordt mag niet meer zijn dan de kosten van een taxi tot een hoogte van 25 gulden (nu 11,35 euro). Als je dat belangrijk vindt moet je wel een bijzondere organisatie zijn. Meedoen als horecagelegenheid of biljarter kan, mail gerust naar info@biljartbondede.nl en je krijgt altijd antwoord”, sluit het duo af.


p Het hele Premium artikel is te lezen op Ede Stad.nl