'Creativiteit en veer- kracht van belang'

p 1

Over de verworpen moties praat niemand meer. Toch mogen ze wel eens worden genoemd. De ChristenUnie kwam met het voorstel te onderzoeken hoe de gemeente Ede de ontwikkeling van culturele broedplaatsen kan stimuleren en structureel faciliteren. En daarbij oog te hebben voor belemmerende factoren, zoals commerciële huurtarieven. 

Ede heeft geen beleid op het gebied van kleinschalige en laagdrempelige culturele broedplaatsen. Terwijl huur van workshop- en oefenruimte, en gebouwen in het algemeen, steeds minder betaalbaar wordt. De motie haalde het net niet. Met de ChristenUnie stemden mee GroenLinks, D66, EdeNU, Burgerbelangen, PvdA, DKE en fractie Wijnsouw. Ze kwamen drie stemmen te kort.

Zo komt er ook geen onderzoek naar de behoefte en capaciteit van de Edese natuur, zoals door D66 voorgesteld. Tijdens de coronacrisis hebben veel inwoners de natuur (her)ontdekt en het grotere gebruik van de Edese natuur heeft geleid tot een grotere druk op de natuur en verschillende incidenten. Het zou zinvol zijn om te onderzoeken wat de behoeftes zijn van Edese inwoners ten aanzien van de natuur, zodat er inzicht komt in de benodigde capaciteit en eventuele benodigde maatregelen om de druk op de natuur te verlichten. De democraten kregen alleen Burgerbelangen warm voor dit voorstel, waarmee de motie een roemloze aftocht kreeg.

Ook een motie van de PvdA trof dit lot. Het ging om een duurzaam inkomen voor iedereen. ,,Het hebben van werk is een goede manier om te integreren en te participeren. Werkkracht heeft de taak om de werkzoekende inwoners te begeleiden naar een duurzaam inkomen.” Vastgesteld wordt dat ,,het uitdaging is om steeds moeilijker te plaatsen inwoners naar werk te begeleiden, ook al omdat diploma's van statushouders en werkervaring elders in Nederland niet altijd wordt erkend.” Werkkracht heeft derhalve meer financiële middelen nodig om naast bijstandsgerechtigden ook statushouders goed te kunnen begeleiden naar passend werk. Daarom zou de organisatie meer ruimte moeten krijgen voor experimenten, om hen sneller aan het werk te krijgen. Alleen GroenLinks en D66 steunden de PvdA.