Afbeelding
Eip Janssen

Startsein voor sporthal Langekampweg

Sport/sport

EDE Er lijkt eindelijk schot te komen in de bouw van een nieuwe sporthal aan de Langekampweg voor de Edese clubs Reehorst'45 (korfbal) en Reehorst (handbal).

Jan de Boer

De twee verenigingen willen de hal te bouwen aan de kantine en de kleedkamers die de Edese IJsvereniging en de korfballers nu al gebruiken. In de oorspronkelijke plannen zou de nieuwbouw ongeveer 800.000 euro kosten. De gemeente Ede heeft zich garant gesteld voor 500.000 euro. Of acht ton genoeg is omdat de prijzen in de bouwwereld intussen flink zijn gestegen twijfelachtig.

Ede wilde medewerking verlenen onder de voorwaarde dat een stedenbouwkundig plan wordt opgesteld dat ruimtelijk aanvaardbaar is en voldoet aan de wettelijke en beleidsmatige kaders. Destijds ontstond er vervolgens discussie over de te betalen leges en de te verhalen ambtelijke kosten. Dit heeft ertoe geleid dat er een garantstelling aan de gemeente is gevraagd voor een deel van de investering waarmee de gemeenteraad op 12 juli 2018 heeft ingestemd.

Op 8 januari 2019 is vervolgens de overeenkomst, waarin de voorwaarden voor het verlenen van de garantstelling worden vastgelegd, door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. ,,Met dit projectplan wordt een formeel startsein gegeven om het plan verder uit te werken."

advertentie