Afbeelding
Gemeente Ede

Koninklijke erepenning voor ruim honderdjarig Ede/Victoria

30 april 2022 om 16:36 Voetbal

EDE Voetbalvereniging Ede/Victoria heeft zaterdag bij de viering van het honderdjarig jubileum een koninklijke erepenning gekregen. Wethouder Peter de Pater heeft de oorkonde behorend bij de penning aan het bestuur van de vereniging overhandigd.

Op 1 mei 2020 bestond voetbalvereniging Ede/Victoria 100 jaar, door corona werd het jubileum nu pas gevierd. Op 1 mei 1920 is de Edesche Voetbal- en Atletiekvereniging Ede opgericht. Zij stelde zich ten doel, de bloei van het voetbalspel en de atletiek in Ede te bevorderen. Op 19 mei 1928 werd hiervoor Koninklijke goedkeuring verleend.

Na de groei werd in 1930 een stuk grond aangekocht waarna in 1946 een houten tribune werd gebouwd. Om de steeds stijgende kosten, verbonden aan het voetballen in de hoofdklasse en eerste klasse, het hoofd te kunnen bieden werd in 1975 het terreinencomplex met opstallen aan de gemeente overgedaan waarna in 1978 de naam van de vereniging werd veranderd in Westermeijer-Ede.

De voetbalvereniging Victoria Vesta werd opgericht in 1975. De voetbalvereniging was een voortvloeisel van de personeelsvereniging van de verzekeringsmaatschappij Victoria Vesta die in Ede gehuisvest was. In 1983 veranderde de naam in sportclub Victoria’83.

In 1999 werd voor het eerst gesproken over een eventuele fusie tussen sportclub Victoria ’83 en voetbalvereniging Ede. De redenen om te fuseren lagen voor beide clubs vooral op het financiële vlak. Na drie jaar overleg en zorgvuldige omgang met de emoties van de leden werd ingestemd met een fusie, zodat op 1 juli 2002 voetbalvereniging Ede/Victoria ontstond.

EREPENNING De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie