Afbeelding
Ron Offermans

Gerhard van den Top formateur voor nieuw college Ede

Verkiezingen/nieuws Verkiezingen voor gemeenteraad 2018

EDE De ChristenUnie presenteerde donderdag Gerhard van den Top als formateur voor het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders van Ede. Van den Top zal op verzoek van de fracties van ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 aan de slag gaan met het opstellen van het bestuursakkoord 2018-2022 en het nieuwe college.

Van den Top was als informateur de afgelopen week al betrokken bij de coalitievorming in Ede. Om voortvarend aan de slag te gaan en de continuïteit van het proces te bevorderen, is hij nu gevraagd ook het vervolg te begeleiden.

De beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 zijn van mening dat Van den Top de aangewezen persoon is om op een voortvarende manier met de partijen aan de slag te gaan en een goed team te bouwen om te komen tot een breed gedragen bestuursakkoord. Zij hebben unaniem het vertrouwen uitgesproken dat Van den Top de juiste persoon is om de formatie te begeleiden.

Gerhard van den Top (1961) is sinds 2014 dijkgraaf van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daarvoor bekleedde hij bestuursfuncties bij onder meer Vitens Evides International en het WNF. Van den Top studeerde tropische cultuurtechniek aan de Landbouw Universiteit in Wageningen en behaalde in 1997 een doctoraat milieukunde aan de Universiteit Leiden. De geboren Bennekommer woont met zijn vrouw en twee kinderen in Loenen aan de Vecht.

advertentie
advertentie