Samenwerking om mantelzorgers in Ede beter te ondersteunen

23 juli 2020 om 15:43 Nieuws Deel je nieuws

“Een informatiepunt voor mantelzorgers, netwerken in de wijk betrekken en (zorg)professionals bekwamen in het signaleren van mantelzorgers zijn drie acties waar we momenteel mee aan het werk zijn als Netwerk In Voor Mantelzorg Ede”, vertelt Jan Jong, sociaal werker van Malkander. “Ik word blij om te zien hoe er met frisse energie stappen worden gezet om ons doel: ‘Gezamenlijk leveren van maatwerk voor mantelzorgers’, te bereiken.

Prikkelende vragen

In drie werkgroepen wordt er gezocht naar antwoorden op prikkelende vragen als: Hoe zorgen we ervoor dat mantelzorgers niet overlopen en op tijd een pauze inlassen om op adem te komen? Hoe laten we de verschillende partijen als bondgenoten profiteren van elkaars expertise en samenwerken om hulp aan mantelzorgers op rolletjes te laten verlopen? De ene groep brengt netwerken per wijk in kaart om met die netwerken/partijen korte lijntjes te creëren. De andere groep werkt aan tijdige signalering en bewustwording om mantelzorgers zo snel mogelijk te kunnen wijzen op informatie en mogelijkheden. Een derde groep werkt aan heldere informatievoorziening, voor zowel professionals als voor mantelzorgers. Er wordt gedacht aan een inlooppunt en mogelijk een website.

Coronaperiode

Tijdens de coronaperiode hebben we signalen en tips uitgewisseld aan elkaar. Hoe kunnen mantelzorgers contact blijven houden met hun geliefde in het verpleeghuis? Of hoe kan er op een andere manier dagbesteding worden geboden aan mensen die nu thuis moeten blijven? Samen bouwen we aan korte lijnen, die ten goede komen voor de mensen voor wie we ons inzetten: Edenaren met (hulp)vragen en hun naasten.

Het netwerk

Het netwerk In Voor Mantelzorg Ede bestaat uit zo’n 18 partijen, die in oktober 2019 voor het eerst om de tafel gingen. Door een subsidie vanuit het Ministerie van VWS aan Vilans en Movisie, kunnen deze kennisorganisaties begeleiding bieden aan lokale partijen die meer voor mantelzorgers willen betekenen. Ede is één van de tien plaatsen in Nederland die hiervoor is uitgekozen. Het netwerk bestaat o.a. uit zorgorganisaties, kerken, ouderenbonden en welzijnsorganisaties.

Malkander werkt mee aan een positieve samenleving. Mensen sturen daarin zoveel mogelijk zelf hun leven. En daarbij helpen ze elkaar. Malkander ondersteunt, versterkt en verbindt mensen en groepen mensen in de gemeente Ede.

 

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie