Fractievoorzitter Lokaal Waterbeheer Jan van der Kolk
Fractievoorzitter Lokaal Waterbeheer Jan van der Kolk Monique

Nieuwe belastingtarieven waterschap voor agrariërs

13 augustus 2020 om 12:38 Nieuws Deel je nieuws

Ede - In de vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Vallei en Veluwe zijn nieuwe belastingentarieven vastgesteld voor agrariërs. Na veel discussie in de vergadering, het indienen van een amendement door de fractie van Lokaal Waterbeheer en na inspraak van een aantal boeren besloot het bestuur de tarieven voor de komende jaren aan te passen.

Door onjuiste berichtgeving in de Stentor is er een beeld ontstaan dat de boeren door middel van 150 tractoren bij het waterschap Vallei en Veluwe de verlaging van de belasting uit het vuur hebben gesleept. Jan van der Kolk, fractievoorzitter van Lokaal Waterbeheer: "dat bericht in de Stentor is onjuist, het bestuur van het waterschap heeft deze beslissing op eigen kracht genomen. Het bericht dat het bestuur van het waterschap geen aandacht durfde te geven aan het onderwerp is ook niet juist. In zowel de commissie Financiën als in de Algemeen Bestuursvergaderingen heeft de extreme belastingverhoging voor de agrariërs heel veel aandacht gehad en is er juist wel uitvoerig over gediscussieerd".

Wel goed dat de boeren op deze ludieke manier protesteerden met hun aanwezigheid. Jammer dat ze er forse dreigementen bij hebben geuit. Al aan het begin van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap diende de fractie van Lokaal Waterbeheer een amendement in om de belasting voor 'ongebouwd' (agrariërs) niet met de voorgestelde 11% te verhogen maar met 4% via een begrotingswijziging. Dit amendement van de fractie van Lokaal Waterbeheer werd ingebracht door het fractielid Henk-Jan van Hartskamp, zelf agrariër, en kreeg de steun van een meerderheid van het Algemeen Bestuur. De fractie had vooraf al overleg gehad met medewerkers van het waterschap. En ook daar steun gevonden voor het voorstel. Van der Kolk: "na inspraak door een aantal agrariërs en de discussie in het Algemeen Bestuur werd besloten de verhoging voor 2020 van 11% niet door te laten gaan en de belasting voor de boeren op 4% vast te stellen". Voor de komende jaren is er een trapsgewijze lichtere verhoging ingevoerd. Ook wordt landelijk gewerkt aan een nieuw belastingstelsel voor de 21 waterschappen.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie