Afbeelding
Foto: Henny Jansen/BDU

Harde aanpak overlastgevende jongeren Ede moet rust terug brengen

Nieuws

EDE - Lik-op-stuk beleid, zero tolerance en een VIP-behandeling (Very Irritating Police). Ede gaat overlastgevende jongeren hard aanpakken in de hoop de rust in de omgeving Proosdijpark, Soembaplein en Rozenplein te doen wederkeren.

Gemeente Ede, politie Gelderland-Midden, Openbaar Ministerie Arnhem, Veiligheidshuis West Veluwe-Vallei, Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg slaan de handen ineen om overlast van jongeren in Ede terug te dringen. Maatregelen zijn gericht op intensief toezicht, handhaving van de openbare orde en veiligheid en repressie. Jongeren en hun ouders krijgen een uitnodiging voor een gesprek met de burgemeester. Wie dat wil krijgt een zorgtraject aangeboden.

De meeste jeugdgroepen in Ede bezorgen geen overlast. De overlast in diverse wijken is sinds 2008 ook sterk gereduceerd. De afgelopen maanden neemt de hinder van jongeren toe. Dat is onder meer het geval in rond het Proosdijpark, de omgeving Valkestein, op en rond het Soembaplein en op en rond het Rozenplein. Door intensief samen te werken willen alle partijen de rust terug brengen op straat en het veiligheidsgevoel onder bewoners vergroten. Uitgangspunten zijn toezicht en handhaving, een lik-op-stuk beleid en het aanbieden van zorg en ondersteuning. Dat kan alleen als de betrokken partijen samen optrekken.

Maatregelen

In gesprekken van de burgemeester met overlastgevende jongeren én hun ouders wordt aangeven dat gedrag niet wordt getolereerd. Tegelijkertijd biedt de gemeente Ede een helpende hand aan: preventie, zorg en steun vanuit de gemeente, samen met zorginstellingen. Notoire overlastgevers én hun ouders krijgen een brief van de burgemeester waarin de gemeente waarschuwt voor de gevolgen van overlastgevend gedrag. Toezichthouders gaan intensief surveilleren. Als dat nodig is, legt de gemeente notoire overlastgevers -en bij minderjarigen hun ouders- een preventieve dwangsom op.

De politie gaat intensief zichtbaar en onzichtbaar surveilleren en een zero-tolerance beleid voeren tegen overlastgevers. Informatie over jongeren wordt verzameld, geanalyseerd en gedeeld met de partners. In de aanloop naar de jaarwisseling gaat de politie meldingen, aangiften en getuigenverklaring van bewoners over overlast en criminaliteit met voorrang behandelen. Ook krijgt een aantal jongeren in de aanloop naar oud en nieuw een intensieve vorm van surveillance, de zogenaamde VIP-behandeling (Very Irritating Police).

Alle verdachten van misdrijven binnen deze aanpak worden, mits juridisch mogelijk, voorgeleid aan de rechtercommissaris. Voor alle in deze aanpak voortkomende strafzaken (misdrijven én overtredingen) geldt een versneld afdoeningtraject.

Diverse wijken

De overlast wordt vooral veroorzaakt door groepen jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar. De jeugdgroepen zijn dynamisch qua grootte en samenstelling. De jongeren zijn afkomstig uit allerlei wijken in Ede en ook de samenstelling is divers. Voorbeelden van overlast zijn intimiderend gedrag naar de bewoners van de wijk, het gooien van stenen en het ingooien van ruiten.

Hulp bewoners

Bij de aanpak is de hulp van bewoners in de wijk onontbeerlijk. Bewoners worden opgeroepen om overlast te melden bij de politie, aangifte te doen van strafbare feiten en een verklaring af te leggen wanneer men getuige is van een stafbaar feit. Het kan bijvoorbeeld gaan om intimiderend gedrag richting bewoners, het gooien van stenen en het ingooien van ruiten.

advertentie
advertentie