Raedthuys bouwt twee windturbines langs de A30

26 april 2011 om 00:00 Nieuws

EDE - De gemeente Ede wil de opdracht voor de bouw en exploitatie van twee windturbines langs de A30 gunnen aan Raedthuys Windenergie B.V. uit Enschede.

Van de inschrijvers op de openbare aanbesteding hebben zij de meest gunstige bieding gedaan. Volgens het plan van Raedthuys komen langs de A30 twee windturbines te staan met een hoogte van 99 meter.

De inschrijvingen zijn beoordeeld op van te voren vastgestelde criteria: de vergoeding voor de concessie en de visie op participatie en communicatie. Raedthuys kwam bij deze beoordeling als beste naar voren. Voorwaarde aan de gunning is als blijkt dat realisatie niet mogelijk is, de gunning komt te vervallen. Raedthuys verwacht dat de turbines in het voorjaar van 2013 operationeel kunnen zijn.

Voordat met de bouw begonnen kan worden moeten de gebruikelijke vergunningen worden aangevraagd. Het college van b en w moet vrijstelling verlenen van de bouwvoorschriften in het bestemmingsplan Ede-west, omdat de voorgestelde rotordiameter twee meter langer is dan in de bestemmingsplanvoorschriften is opgenomen. Rijkswaterstaat moet nog vrijstelling verlenen voor gedeeltelijke overdraai van één van de turbines over de A30. Voor deze toestemming moet uit een risico-analyse blijken dat wordt voldaan aan de geldende veiligheidsnormen.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie