Foto archief BDU
Foto archief BDU Foto: Henny Jansen/BDU

Mogelijk botulisme in de Kraatsvijver in Ede

Nieuws

EDE - In de Kraatsvijver in Ede is een dode watervogel aangetroffen die mogelijk door botulisme is omgekomen. Medewerkers van het waterschap hebben het dode dier opgeruimd en voor onderzoek naar een laboratorium gebracht om het vermoeden van botulisme verder te onderzoeken.

Om geen onnodige risico’s te nemen heeft de gemeente waarschuwingsborden geplaatst. De borden wijzen op de gevaren van botulisme. Gemeente en waterschap raden af om met dode dieren of het water waarin dode dieren liggen in aanraking te komen. Ook huisdieren kunnen ziek worden of dood gaan van het gif dat door de botulismebacterie wordt geproduceerd.

Iedere zomer komen er gevallen van botulisme voor, een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor watervogels, maar ook voor andere dieren. Botulisme doet zich bij warm weer vooral voor in ondiepe watergangen. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de twintig graden Celsius, waarbij de botulismebacterie actief wordt. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens weer een bron van besmetting.

Daarom moeten dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd. Doe dat niet zelf, waarschuwt de gemeente Ede. Bel de gemeente of het waterschap. Raak de kadavers niet aan, geef ze niet mee aan het vuilnis en begraaf ze ook niet. Medewerkers van de gemeente of het waterschap zorgen voor een snelle verwijdering van zieke en dode vissen en watervogels.

Informatie

Meer informatie over botulisme is te vinden op de website van Waterschap Vallei & Eem www.wve.nl, kijk daarvoor onder actueel en kies dan voor ‘dossiers’.

advertentie