Afbeelding
Foto: Henny Jansen/BDU

Boeken, bloemen en een woord van dank op de Heidemarkt

Nieuws

EDE - Wethouder Breunis van de Weerd heeft dinsdag boeken en bloemen overhandigd tijdens de Heidemarkt. De fraaie boeken over het Veluwse landschap gingen naar de prijswinnaars van de veldnamenprijsvraag.

Deze prijsvraag was uitgeschreven omdat de gemeente wilde stilstaan bij de afronding van de verwerking van de ruim 2.500 veldnamen. Jan Kijlstra, buurtmeester van de buurt Ede-Veldhuizen heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de inventarisatie en de verwerking van de oude veldnamen. Hij ontving bloemen en een cadeaubon als dank voor deze omvangrijke klus die veel nauwkeurigheid vergde.

Prijsuitreiking

De wethouder prees Kijlstra voor zijn maandenlange inzet en gedrevenheid in de verwerking van het materiaal. De gemeente Ede is dankzij haar uitgestrekte grondgebied ruim 2.500 veldnamen rijk. Ze kunnen refereren aan onder andere wegen, beken, bebouwing, bosjes en akkers. In het verleden had dhr. G.A. Ossenkoppele ze geïnventariseerd. Dankzij Kijlstra’s werk kunnen nu de oude en veelal vergeten veldnamen aan een exacte locatie gekoppeld worden en op de cultuurhistorische kaart van Ede worden gezet.

Prijswinnaars

De winnaars van de veldnamenprijsvraag zijn J. van Geerenstein uit Ede, L. van Scharrenburg uit Ede en R. Weijmar uit Ede. Zij hadden het prijsvraagformulier foutloos ingevuld en werden door Kijlstra getrokken uit de negen foutloze inzendingen. De uitreiking vond plaats op de Markt in akkerbouwentourage.

Aanleiding daarvoor was de jaarlijkse Trapakkerdag. De meer dan 100 jaar oude trapakkers op de Paasberg zijn vanuit cultuurhistorisch perspectief een interessant landschappelijk element. Zij zullen dan ook zeker een plek krijgen op de cultuurhistorische kaart. Al zullen ze daar ook onder een andere naam te vinden zijn. De oorspronkelijke naam van de akkers was namelijk Vleugelakkers, afgeleid van de naam van de eng ter plaatse.

Antwoorden prijsvraag

De juiste antwoorden van de veldnamenprijsvraag zijn te vinden op de website www.ede.nl.

advertentie