,,Betere aansluiting school en buitenschoolse opvang''

15 november 2011 om 00:00 Nieuws

EDE - In verschillende gemeenten wordt door het primair onderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagopvang een traject ingezet om te komen tot integrale kindcentra (of wel een brede school). Het CDA hecht grote waarde aan een betere aansluiting voor de school en buitenschoolse opvang, want de fractie constateert dat de ontwikkeling hiervan achter blijft.

In deze kindcentra wordt een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar aangeboden door kinderdagopvang geïntegreerd met peuterspeelzaalwerk en het primair onderwijs aan te bieden.

Kinderopvang en peuterspeelzalen dragen eraan bij dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot actieve en verantwoordelijke burgers. Goed onderwijs vormt het fundament van onze samenleving. Waar ouders moeten kunnen rekenen op de school, moet de school ook kunnen rekenen op de ouders. In het verlengde daarvan ligt de ontwikkeling van de brede school. Leidend principe is: het kind staat centraal.

,,Het CDA hecht aan de keuzevrijheid van onderwijs, kindcentra en de keuzevrijheid van mensen om tot een passende rolverdeling te komen. Dit betekent dat er een grens is aan het steeds verder stimuleren van de arbeidsparticipatie. We zullen rekening moeten houden met de wens van ouders om zorg en arbeid te combineren'', verklaart raadslid Geeske Telgen.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie