'Christelijk onderwijs zou geen keuzemogelijkheid moeten zijn voor christenen'

11 januari 2013 om 00:00 Nieuws

EDE - De nieuwjaarstoespraak van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) stond maandag in het teken van de grote belangstelling die er in het afgelopen jaar was voor het hbo-onderwijs en wat dit van vraagt van een christelijke hbo-instelling. Bestuurder mr. drs. Ton Bestebreur MPA stelt dat juist de christelijke beroepsvisie het antwoord is van de CHE aan de grote opgaven aan het hbo. Dat is onlosmakelijk verboden met onderwijs op kwalitatief niveau, intensieve samenwerking met het werkveld en focus op relevante onderzoeken.

In het kader van alle aandacht voor het hbo in 2012 zal Bestebreur het in 2012 tot stand gekomen Instellingsplan 2016 van de CHE toelichten. In het bijzonder gaat hij in op de vormingsaspecten in het christelijk hbo-onderwijs en stelt hij ,,dat het eigenlijk onbegrijpelijk is dat christelijke ouders en jongeren denken dat zij of hun kinderen in algemene hbo-instellingen voldoende vorming kunnen ontvangen".

In het Instellingsplan staan vorming, samenwerken met het beroepenveld en de externe omgeving centraal. De doelstellingen zijn een actuele vertaling van de kernwaarden van de CHE: relatie, inhoud en verantwoordelijkheid.

Met oog op vorming

De nieuwjaarsbijeenkomst is onderdeel van de inmiddels traditionele Vocatiodag van de CHE. Op deze dag denken medewerkers van de CHE na over de roeping van de hogeschool. Dit jaar staat het eerste IP-doel, identiteit en vorming, centraal tijdens de dag met het thema: Met het oog op... Identiteit en vorming in een veranderde omgeving.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie