Compliment voor succesvol project van het Netwerk Geriatrie

Nieuws

EDE - Een en al lof was Marco Blom, directeur Alzheimer Nederland, voor de scholing 'Anders kijken naar dementie'. Met dit project heeft het Netwerk Geriatrie veel mensen in de regio Gelderse Vallei in beweging gezet. Het Netwerk heeft het onderwerp 'miscommunicatie' aangepakt en in korte tijd 400 hulpverleners bereikt.

,,Petje af", zegt Marco Blom. ,,We vinden het een mooi succes! Het verdient een extra compliment dat tijdens de scholing de cliënten zelf aan het woord kwamen."

De voorzitter van de Alzheimer Stichting sprak deze woorden tijdens een feestelijke bijeenkomst in het kader van het Landelijk Dementieprogramma. Met dit programma wil de Alzheimer Stichting in het hele land de zorg en de dienstverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers verbeteren. Verschillende zorgorganisaties binnen een regio werken samen aan een actieprogramma. In de regio Gelderse Vallei gebeurt dat vanuit het Netwerk Geriatrie, waarbinnen voor dit project samengewerkt wordt door de Gelderse Roos, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Opella, Vilente en Kruiswerk West-Veluwe.

Anders kijken naar dementie

Dit project uit het actieprogramma van het Netwerk Geriatrie had als onderwerp 'Bejegening'. Met het organiseren van een themamiddag 'Anders kijken naar dementie' wilde het Netwerk verzorgenden en andere medewerkers inspireren om samen met mantelzorgers gelijkwaardig om te gaan met dementerenden. Voor de eerste themamiddag was zoveel belangstelling dat er nog twee scholingsmiddagen volgden.

Cliënten aan het woord

Speciale aandacht en waardering kreeg het project bij de afsluiting omdat ook het perspectief vanuit de cliënt duidelijk in beeld werd gebracht. Tijdens de scholingsmiddag werden twee cliënten geïnterviewd en een mantelzorger bracht haar verhaal. De geïnterviewde cliënten waren er heel duidelijk in: '…dat mensen me benaderen als een gewoon mens. Hoe je met ons moet praten? Gewoon!'

Kaartje met tips

Onder alle deelnemers van de scholing en deelnemende organisaties is het kaartje 'Anders kijken, anders doen' verspreid. Het is een handzaam kaartje met praktische tips hoe je anders kan kijken en doen. 'Ik kijk u aan als ik met u praat' en 'Ik stel 1 vraag tegelijk' en 'Ik praat gewoon en eenvoudig' zijn enkele voorbeelden. Het kaartje vindt u op de website www.mijngelderseroos.nl.

Vervolg

Een vergelijkbare scholing voor vrijwilligers is in navolging van dit project in ontwikkeling en er komen vervolgtrainingen. Twee keer per jaar organiseert de Gelderse Roos Veluwe Vallei vaardigheidstrainingen voor medewerkers die in hun werk te maken hebben met mensen die dementeren. Deze trainingen worden gegeven in groepen van maximaal vijftien personen.

Meer informatie over de scholing voor vrijwilligers, belt dan met de Stichting Welzijn Ouderen in Veenendaal, Mirjam Wijgman, 0318 582277. Wilt u informatie over de cursussen voor medewerkers dan kunt u bellen met Ton van Berkel, de Gelderse Roos, 0318 433414. Overige informatie over het Netwerk Geriatrie kunt u opvragen bij Anja Kroodsma, 0318 478391, anja.kroodsma@ankr-advies.nl.

advertentie