SME niet blij

Nieuws

EDE - De Stichting Milieuwerkgroepen Ede is niet blij met de manier waarop de gemeente is omgesprongen met vakantiepark De Dikkenberg. Het dossier Dikkenberg is inmiddels omvangrijk, niet alleen bij de gemeente Ede maar ook bij de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME). ,,Al jaren houden wij de ontwikkelingen rond dit terrein scherp in de gaten en herhaaldelijk werd contact opgenomen met de gemeente. Tevergeefs nu blijkt dat de gemeente de ongewenste en juridisch gezien aanvechtbare ontwikkelingen achteraf toelaat”, aldus de SME. Het verhaal begint al in 2003 wanneer men op recreatieterrein De Dikkenberg in Bennekom op vier verschillende locaties stapsgewijs start met het illegaal kappen van ruim 30.000 vierkante meter bos. ,,Wij roepen de gemeente op het niet bij loze voorschriften te houden, maar nu eens daadwerkelijk voor haar beleid, als verwoord in het Bestemingsplan en het Handboek Groenstructuur en Groenbeleid Ede, te gaan staan. Ook zien wij graag dat de gemeente het overleg met andere partijen dan De Dikkenberg serieus neemt. Die andere partijen, zoals wij, maar ook de Dorpsraad Bennekom en de Vereniging van Eigenaars van Landgoed Panorama, gaat het gebied namelijk zeer ter harte”, aldus SME.

advertentie