Hulp voor kinderen in gevangenis Batam

Nieuws

EDE - Sinds bijna drie jaar, twee dagen per week is de Edese Annemarie van den Berg met haar maatschappelijk werkers te vinden in de gevangenis op het eiland Batam. Een plek met 1250 gedetineerden, kinderen, jonge vrouwen en volwassenen, die bijeengepakt zaten in grauwe overvolle cellen. Maar daar kwam verandering in.

Onlangs was het een gedenkwaardige dag voor de gedetineerden op Batam. Het oude, veel te kleine complex, werd eindelijk ingeruild voor een grotere en modernere behuizing. Geen onder water gelopen cellen en geen overvolle cellen meer van dertig vierkante meter waarin 35 tot 50 gevangenen niet eens allemaal tegelijk op de stenen vloeren kunnen slapen.

Het is echter nog niet allemaal rozengeur en maneschijn, helaas waren de budgetten niet toereikend om de begeleiding van de kinderen in de gevangenis meer af te stemmen op de eisen die daarvoor momenteel gesteld worden.

Child in prison

Mede door de langdurige en intensieve samenwerking van stichting Anak Asuh met de gevangenisdirectie, heeft de directie Anak Asuh gevraagd hen te helpen om samen te proberen de kinderen een betere uitgangspositie te geven bij hun terugkeer naar de maatschappij en om het leven in de inrichting voor de kinderen veiliger en menselijker te maken. De directeur van inrichting komt op uitnodiging van de stichting binnenkort voor een werkbezoek aan Nederland om ook in de jeugd penitiaire inrichtingen zijn licht op te steken

Het jubileumproject van de stichting 'Child in prison' zal geheel in het teken staan van de fondsenwerving om de kinderen in de gevangenis op Batam een kans op een toekomst te geven. Het project op Batam zal een voorbeeld worden voor de rest van Indonesië.

Afgelopen maand is op verzoek van de Gouverneur van de provincie Riau gestart met een drietal workshops om hem te adviseren bij de aanpassing van de wet en de regelgeving betreffende de kinderrechten en trafficking (handel in kinderen en jonge vrouwen). Workshops die bijzonder veel aandacht en medewerking hebben gekregen van de ambtenaren van justitie, politie, sociale zaken, werkgelegenheid en gezondheid, daarnaast advocaten, maatschappelijk werkers en vrouwenbeweging. De eerste conclusies en aanbevelingen zijn reeds overgedragen aan het gouvernement.

Hekwerken

Om de opening van de gevangenis niet langer te hoeven uit te stellen wegens geldgebrek, heeft Stichting Anak Asuh de gevangenis al geholpen met het afbouwen van diverse hekwerken, zodat de gevangenen niet onnodig lang hoefden te wachten op hun overplaatsing.

Anak Asuh en Toko Neba hebben inzamelingsacties gestart om in de gevangenis een aparte afdeling te creëren voor de kinderen zodat zij minder gevaar lopen te worden misbruikt door de volwassen medegevangenen.

Ook een sportveld, een bibliotheek en een computerklas staan op het wensenlijstje en vanzelfsprekend zal de medische zorg ook niet vergeten worden in de vorm van een ziekenzaaltje en een polikliniek.

Alles afgestemd om de kinderen in de gevangenis een speciale begeleiding en training kunnen geven die afgestemd is om hen een betere uitgangspositie te geven bij hun terugkeer in de maatschappij.

Op 4 augustus zal er een special benefietavond georganiseerd worden voor de sponsors en de vrijwilligers. Een feest waar ook de ambassadeur van Indonesië op de gastenlijst staat.

Toko Neba

De gehele opbrengst van de open dag van Toko Neba op 18 augustus te Ede zal geheel aangewend worden om de kinderen in de gevangenis een kans op een toekomst te geven. TV-kok Lonny heeft al toegezegd op deze dag benefietdemonstraties te geven en diverse bands komen gratis optreden om het project te mede ondersteunen.

De Indonesische stichting Setara Kita zal onder leiding van Annemarie, zorg dragen dat 'haar' kinderen de begeleiding en training krijgen waar zij recht op hebben en die nodig zijn voor een betere start na vrijlating.

Voor inlichtingen en donaties: Stichting Anak Asuh, Stationsweg 56 Ede, ING. 68.62.66.129.

De modernere behuizing van tegenwoordig.

advertentie