Nieuwe Groen van Prinsterer basisschool

Nieuws

Hiervoor is ook samenwerking nodig met Koorschool Midden-Gelderland, Welstede Buitenschoolse Opvang, Wijkteam en Sportservice-Ede.

Gebouw krijgt multifunctionele bestemming EDE - De CNS-basisschool Groen van Prinsterer wil in 2010 een spiksplinternieuw gebouw in gebruik nemen op de zelfde plek aan de Wulplaan 9. Dit moet dan samen gaan met de kleuterschool, een gymzaal en buurtcentrum De Kolk (met peuterspeelzaal ‘t Onderdeurtje). Een multifunctionele bestemming dus, oftewel een ‘brede school’.

In een nieuwsbrief van alle partners wordt aangegeven dat de plannen in een eerste fase verkeren, ,,de moeilijkste’’. Wel is vermeld dat architectenbureau Feekes & Colijn uit Utrecht zich gaat buigen over het nieuwe gebouw. Met de sloop en nieuwbouw zou naar schatting anderhalf jaar gemoeid zijn. Gedurende die tijd zal de school tijdelijk elders gehuisvest zijn. Waar dat zal zijn, is nog niet duidelijk.

De reden voor de nieuwbouw is dat het oude gebouw, daterend uit 1951, in slechte staat verkeert en niet meer voldoet aan de eisen van de huidige tijd. Nu bestaat de kans om geïntegreerd te bouwen, zodat een multifunctionele voorziening ontstaat voor de wijk.

Voor het ontwerp wordt rekening gehouden met de eigen identiteit en uitstraling van elke instelling. Bovendien willen partners komen tot uitwisseling en gebruik van aanbod van activiteiten.

Het gebouw kan zowel overdag als ‘s avonds worden gebruikt, zodat meer sociale controle ontstaat. Ruimte voor ontmoeting en een veiliger buurt. ,,Investeren in onze kinderen is investeren in de kwaliteit van onze maatschappij’’, licht Anke Colijn toe.

Om de bewoners te raadplegen is er een klankbordgroep vanuit de wijk gevormd. Gestreefd wordt om in het najaar van 2008 te beginnen met de bouw.

advertentie