Milieuwerkgroepen plaatsen kanttekeningen bij windturbines

5 november 2008 om 00:00 Nieuws

EDE - De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) vindt duurzame energie uiteraard een goede zaak, maar plaatst wel kanttekeningen bij de windturbines die langs de A30 geplaatst zullen worden.

,,We vinden de keuze voor twee grotere turbines van 3 MW logisch en efficiënter. Ook vinden wij veel te zeggen voor burgerparticipatie, hetgeen de keuze voor bouwen op gemeentegrond voordehandliggend maakt. Toen vragen wij ons af hoe dit voorstel en de locatiekeuze zich verhoudt tot een hoger schaalniveau, bijvoorbeeld op regionaal of provinciaal niveau. Deze vraag is in de nota behandeld. Er is afstemming en onderbouwing op landelijk, provinciaal en regionaal niveau (Gelderse Vallei), maar de uitkomst van de windscan op regionaal niveau wordt niet gegeven. De SME betreurt dat, want dat hoort bij een oordeel te worden betrokken'', schrijft Arno de Bruin, pr-medewerker uit Bennekom.

,,De provincie wil grotere windparken van minimaal vier windturbines (WT), maar de gemeente denkt, op grond van overgangsrecht, hieraan niet te hoeven voldoen. Ook meent ze geen medewerking van de provincie nodig te hebben. De SME vindt dat de gemeente zou moeten willen voldoen aan deze keuze die op een hoger bestuurlijk niveau is gemaakt.''

Mens en natuur

Plaatsing, werking en onderhoud van windmolens in het landschap en nabij de urbane omgeving heeft impact op mens en natuur. Naast de positieve bijdrage aan schone, hernieuwbare energie, zijn er ook negatieve effecten als zichthinder, geluid, slagschaduw en geweld. Deze effecten werken in op het landschap, op vogels en vleermuizen, op andere natuurwaarden, en op de mens zelf.

,,Om tot een verantwoorde beslissing te kunnen komen dient ook de informatie over deze onderdelen voorhanden te zijn. Dan pas kan een definitieve keuze over locatie en omvang worden genomen.'' Daarom stelt de SME dat bij concretisering van het plan een Natuurtoets en eventueel een MER noodzakelijk is.

De Bruin: ,,Bij het lezen en bestuderen van dit soort gemeentelijke nota’s treft het altijd weer dat het kaartmateriaal zo bijzonder slecht is, soms zelfs onleesbaar. Ook nu weer, terwijl bij deze beleidondersteuning geografische informatie zo belangrijk is. Soms lijkt het erop dat het expres gebeurt, maar dat zal niet waar zijn.''

Klimaat

Indien tenslotte sprake is van een concreet plan, met bijbehorende opbrengsten voor de Gemeente, dan moet volgens de SME inbedding in een geupdate Gemeentelijk klimaatplan ‘Energie(k) in Ede’, plaatsvinden. En de opbrengsten van het plan zouden dan aan die partijen die hinder en overlast ondervinden, ten goede moeten komen: mens en natuur. Voor omwonenden, en voor extra vergroening van het bedrijventerrein.

De compensatie voor overlast kan in het gemeentelijk klimaatplan volgens de SME uitstekend worden uitgewerkt temidden van de volgende klimaatvoorstellen. Meer groen (straatbomen) voor een dempende werking op toekomstige temperatuurverhogingen in het stadsklimaat (bescherming mensen en ook asfalt). ,,Bedenk dat bij een hittegolf er nu al extra sterfte is onder bejaarden.'' Geleidelijke aanpassing van het sortiment van de gemeentelijke beplantingen aan klimaatverandering. Openbare verlichting met groen licht. Openbare verlichting met LED-armaturen. De ontwikkelingen rond windturbines volgen elkaar snel op. Een mogelijkheid die zich aandient, is het plaatsen van kleine windturbines op daken van woningen. De SME hoopt dat de gemeente die ontwikkelingen op de voet volgt en er alert en tijdig op reageert.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie