ChristenUnie wil dat Ede deel uitmaakt van 'grote stedenbeleid'

Nieuws

EDE - De Tweede Kamer spreekt over het Grote Stedenbeleid vanaf 2010. Op aandringen van de ChristenUnie worden vijf gemeenten die meer dan 100.000 inwoners hebben, betrokken bij de evaluatie van het Grote Stedenbeleid. Het gaat hier ook om Ede, naast de andere steden Zoetermeer, Apeldoorn, Almere en Haarlemmermeer.

Deze zogenoemde ‘Ortega-gemeenten’ krijgen op dit moment geen geld uit het investeringsbudget stedelijke vernieuwing maar hebben wel te maken met grote stadsproblemen. De ChristenUnie wil dat de genoemde vijf gemeenten voortaan deel uitmaken van het ‘Grote Stedenbeleid’ van de rijksoverheid.

Volgens de ChristenUnie moet er binnen het stedenbeleid meer worden ingezet op preventie; naar het voorkomen dat ‘grote-stadproblemen’ toenemen in gemeenten die er tot nog toe niet veel mee te maken hadden. Dat betekent dat ook moet worden gekeken naar gemeenten die sinds de jaren 60 en 70 sterk zijn gegroeid en verstedelijkt. Zo kan voorkomen worden dat daar problemen ontstaan. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: ,,Een stad als Almere bijvoorbeeld krijgt nu slechts enkele duizenden euro’s per jaar voor stedenbeleid terwijl andere steden enkele miljoenen ontvangen. Ik wil een verbeterde verdeelsleutel van de budgetten.’’

Momenteel vormen de 31 grootste steden de kern van het huidige grote stedenbeleid. Afgezien van de samenstelling van deze G-31 vindt de ChristenUnie dat de stedelijke problematiek moet worden bezien in haar regionale context. Ortega-Martijn: ,,Stadsproblemen spelen ook in de grotere randgemeenten binnen de Randstad. Het beleid voor de grote stad moet goed worden afgestemd zodat problemen niet afgewenteld worden.'' De ChristenUnie heeft daarom grote twijfels bij het decentraliseren van de rijksmiddelen voor stedelijke vernieuwing naar de steden. Ortega-Martijn: ,,Er moet een meer programmatische aanpak komen per regio welke ook afgestemd is met andere ruimtelijke budgetten van het Rijk.''

advertentie