Verscherpte controle op slibstort bij Mobagat

Nieuws

EDE - De Statenfractie van de Groep van Bergen/DPS is blij met het feit dat er verscherpte controle komt op het storten van slib bij het Mobagat in de noordwestpunt van de gemeente Ede. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM) en het Ministerie van VROM hebben hiertoe besloten. Dat vernam de fractie vrijdag tijdens een werkbezoek aan het Waterschap Vallei en Eem.

Statenlid Toine van Bergen is nog niet helemaal tevreden: ,,Het RIVM en het Ministerie van VROM gaan nu tijdelijk met een busje ter plekke monsters nemen. Dat is al een verbetering, maar voor ons nog niet in voldoende mate. Eigenlijk zouden er bij het Mobagat permanent monsters moeten worden genomen.''

De Statenfractie bezocht het waterschap onder meer omdat ze meer wilde weten over de tot nu toe ontoereikende controle bij het Mobagat. ,,We constateerden het falende toezicht met eigen ogen tijdens een werkbezoek vorige week. Toen werden onder andere zwaar vervuilde bagger met gecreotoseerd hout en een fiets aangetroffen tussen de bagger.''

Maar ook wat er wettelijk gezien wél gestort mag worden gaat de Groep van Bergen/DPS al veel te ver. ,,De milieuregels zijn inmiddels dermate uitgehold dat dit op ontelbaar veel plekken in ons land tot ongewenste vervuiling van plassen leidt. Dit kan leiden tot vervuiling van het grondwater. Ook het Waterschap maakt zich hier steeds meer zorgen over'', zegt Van Bergen.

Omwonenden hebben in een aantal gevallen via de rechter de stort voorlopig kunnen tegenhouden. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het Linderveld in Overijssel. En afgelopen vrijdag verbood de rechtbank in Arnhem nog de stort van zwaar vervuild slib in de Ingensche Waarden.

Op woensdag 4 maart komt het 'verondiepen' van waterplassen met vervuild slib op de agenda van de Statencommissie Ruimte, Wonen en Milieu. De provincie Gelderland heeft aangegeven dat ze zich hier niet mee wil bemoeien. De Groep Solidara/DPS is het daar niet mee eens. Ten slotte heeft ook Gelderland een waterbeleid. Als voorbereiding op dit debat gaat de fractie komende woensdag nog op bezoek bij de Grondbank, de initiatiefnemer van de stort in onder andere het Mobagat.

advertentie