ProKid spoort 'rode' en 'oranje' kinderen op in Veldhuizen

Nieuws

EDE - De Gelderse politiekorpsen, het bureau Jeugdzorg en Hulpverlening Gelderland-Midden zijn tevreden over de toepassing van het instrument ProKid. Dat is een ‘analysemethodiek 12-minners’, die permanent een actuele risicotaxatie geeft van kinderen tot 12 jaar die mogelijk criminele carrières ontwikkelen of onveilig opgroeien. Het instrument wordt sinds 9 februari ook ingezet in het kader van een pilot in de wijk Veldhuizen in Ede.

Daartoe wordt er door de politie samengewerkt met de gemeente Ede, Bureau Jeugdzorg Ede en Jeugdgezondheidszorg Hulpverlening Gelderland-Midden. Beoogd wordt negatieve patronen in een aantal gezinnen in de wijk Veldhuizen te doorbreken. ProKid kan daarmee een bijdrage leveren aan meer veiligheid op lange termijn in de wijk; door een vroegtijdige signalering van risicogedrag kan er vroegtijdig passende begeleiding en hulp geboden worden.

Waardevolle aanvulling

Hierdoor kan het ontwikkelen van antisociaal (agressief) gedrag tijdig worden gestopt zodat een eventuele criminele carrière in de knop gebroken kan worden. Het is in die zin een zeer waardevolle aanvulling op de aanpak van gemeente en politie in de wijk. Het gaat er om op tijd in te grijpen in de gezinnen als er signalen zijn en niet te wachten tot de jongeren zich -al dan niet in groepsverband- misdragen.

Onder de loep

De ernst van de zorgen om een kind bepaalt of een kind verdere hulp krijgt via Bureau Jeugdzorg Gelderland, of van Jeugdgezondheidszorg Hulpverlening Gelderland-Midden. Hulpverlening Gelderland Midden verzorgt de toeleiding naar voorliggende voorzieningen. Bureau Jeugdzorg Gelderland neemt de ‘oranje’ en ‘rode’ kinderen voor haar rekening: de kinderen waar ernstige zorgen over bestaan.

Elk kind wordt onder de loep genomen. Is dat kind misschien al bekend bij jeugdzorg? Zo ja, is de geboden zorg afdoende? Zo nee, welke hulp heeft dat kind nodig om het tij te laten keren? Om deze laatste vraag te beantwoorden, stelt Bureau Jeugdzorg eerst een gedegen onderzoek in naar de situatie van het kind, uiteraard in overleg met ouders en kind. De verwachting is dat het in totaal om zo’n vijftig ‘rode’ en ‘oranje’ kinderen uit Ede gaat die jeugdzorg nodig hebben.

Uitbreiding pilot

De pilot wordt het komende jaar uitgebreid naar de politieregio’s Hollands Midden, Brabant Zuid-Oost en Amsterdam Amstelland. Onderzocht wordt in hoeverre de doelgroep kan worden uitgebreid. Tot nu toe richtte ProKid zich op kinderen tot 12 jaar, maar de leeftijdsgroep kan wellicht worden uitgebreid tot jongeren tot 18 jaar.

De pilot draait nu een jaar in elf gemeenten van de politie Gelderland-Midden (met uitzondering van de gemeenten in het district West-Veluwe Vallei). In de regio Arnhem zijn ongeveer 1400 kinderen overgedragen, waarvan er -na overleg- ongeveer 650 kinderen op de één of andere manier in zorg zijn genomen.

advertentie